Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kruszarki precyzyjne

Skrócenie czasu rozdrabniania

Podajnik kruszarki
Przerabianie ton surowców na materiał do dalszej obróbki mocno eksploatuje łożyska, uszczelniacze i inne podzespoły kruszarek. Obciążenia udarowe i duże wibracje oraz zapylenie, zanieczyszczenia i oddziaływanie warunków atmosferycznych mogą powodować przeciążenie łożysk oraz ubytki i pogorszenie właściwości środków smarnych i w konsekwencji przedwczesne awarie łożysk i kosztowne przestoje.

SKF oferuje łożyska, uszczelnienia i środki smarne dopasowane do wymagań czterech głównych typów kruszarek: szczękowych, stożkowych, obrotowych i udarowych.

Rozwiązania

SKF logo