Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Szkolenie w zakresie precyzyjnego utrzymania ruchu

Szkolenia
SKF oferuje klientom szkolenia w szerokim zakresie i na wszystkich stanowiskach, od kadry kierowniczej, poprzez operatorów po konserwatorów. Szkolenia odbywają się różnych miejscach, od spotkań w zakładach klienta lub ośrodkach regionalnych po warsztaty praktyczne w ośrodkach szkoleniowych SKF Solution Factory.

Instytut SKF Reliability Maintenance Institute

Instytut SKF Reliability Maintenance Institute oferuje szeroki zakres szkoleń mających pomóc zakładom wyeliminować problemy z maszynami i uzyskać maksymalną niezawodność i wydajność. Zestaw szkoleń został zaprojektowany wokół procesu zarządzania zasobami SKF Asset Efficiency Optimization (AEO) i został tak pomyślany, aby umożliwić słuchaczom uzyskanie wiedzy i doświadczenia na odpowiednio zorganizowanej ścieżce rozwoju. Szkolenia odbywają się na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.

Szkolenia podstawowe, niezbędne przed przejściem do szkoleń bardziej zaawansowanych, pozwalają słuchaczom zapoznać się z podstawowymi terminami i uzyskać podstawową wiedzę z zakresu znajomości łożysk, smarowania, termografii i nie tylko. Szkolenia te odbywają się na zasadzie samokształcenia w zakładzie słuchacza poprzez internetowe moduły SKF Reliability Maintenance Institute oraz interaktywne kursy komputerowe o nazwie SKF Self-Learning Tools. Internetowe moduły e-learningowe RMI są dostępne 24/7 w SKF @ptitude Exchange.
SKF logo