Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Program SKF Operator Driven Reliability redukuje liczbę awarii w papierni o 25%

Wyzwanie

Producent miliona ton tektury rocznie konkurował na trudnym rynku. Marże były niskie, a producent chciał zredukować koszty i zyskać przewagę nad konkurencją.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

Po szczegółowej analizie zmierzającej do wyznaczenia celów programu, SKF i papiernia zdecydowali o stopniowym wdrożeniu programu ODR w całym zakładzie. SKF razem z kierownictwem przedsiębiorstwa przeanalizowali trasy obchodu operatorów, aby pomóc operatorom papierni w wykonywaniu właściwych pomiarów w odpowiednich odstępach w czasie. Wdrożono proces zarządzania danymi i wyznaczono role i odpowiedzialność.

Wyniki

Po programie pilotażowym w siłowni, rozpoczęto wdrażanie programu ODR w zakładzie chemicznym i papierni. Następnie, program objął całą fabrykę, łącznie z tartakiem, celulozownią i zakładem dodatkowego przetwórstwa celulozy.

Uzyskano pozytywne rezultaty - liczba poważnych awarii maszyn spadła o 25%, natomiast całkowita wydajność urządzeń i wydajność maszyn wzrosła o ponad 2%. W zakładzie zmalały też wydatki na utrzymanie ruchu i spadły koszty nieplanowanych przestojów. "Karta wyników" zakładu wykazuje tendencję zwyżkową, a w przyszłości mają być wprowadzone kolejne ulepszenia.

SKF logo