Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z powłoką NoWear

Łożyska z powłoką NoWear - ilustracja 1
Łożyska z powłoką NoWear - ilustracja 2
Jeśli istnieje ryzyko zatarcia lub pracy łożyska na granicy skuteczności środka smarnego, wyższych temperatur roboczych, gwałtownych skoków obciążenia i ograniczonej konserwacji, od łożysk oczekuje się przekroczenia swoich normalnych możliwości.

W celu zagwarantowania odporności na tego rodzaju trudne warunki robocze łożyska SKF mogą być wyposażone w niskotarciową powłokę ceramiczną na powierzchniach styku wewnątrz łożyska. Powłoka ta, oferowana pod znakiem handlowym NoWear, została opracowana przez SKF na potrzeby łożysk tocznych i jest chroniona patentem SKF. Łożyska te są w stanie wytrzymać długotrwałą pracę w warunkach drgań i oscylacji, niewystarczającego smarowania oraz nagłych wahań wielkości obciążenia i prędkości.

Łożyska z powłoką NoWear charakteryzują się jednak dużą niezawodnością, nawet wówczas, gdy nie jest możliwe osiągnięcie odpowiedniego oddzielenia powierzchni (κ < 1), zapobiegając bezpośredniemu stykowi metalowych powierzchni elementów tocznych i pierścieni.

Łożyska z powłoką NoWear są wykonywane ze stali, ale elementy toczne oraz bieżnie łożyska są powlekane warstwą węglową o właściwościach zbliżonych do diamentu o grubości kliku mikronów. W procesie naparowywania próżniowego powierzchnie pokrywane są niskotarciową powłoką ceramiczną. Powierzchnie łożyska powlekane tą metodą charakteryzują się energią odkształcenia materiału leżącego pod powłoką, a jednocześnie twardością, niskim współczynnikiem tarcia oraz odpornością na ścieranie typową dla powłoki NoWear.

Kliknij ten odnośnik, aby dowiedzieć się więcej o powłoce NoWear.
SKF logo