Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kolejnictwo

Globalne rozwiązania dla kolei całego świata

Rozwiązania i usługi SKF dla kolejnictwa obejmują obecnie nasze kluczowe kompetencje w zakresie budowy łożysk do maźnic i układów napędowych, a także naszą ogólnoświatową sieć ośrodków produkcyjnych, serwisowych i zajmujących się regeneracją, obsługiwanych bez wyjątku przez wysoce wykwalifikowanych sprzedawców, projektantów układów oraz techników obsługi. 

SKF pomaga przewoźnikom kolejowym podnosić poziomy bezpieczeństwa, niezawodności i sprawności pojazdów oraz wydłużać obowiązujące w odniesieniu do nich okresy międzyserwisowe na wiele sposobów: między innymi wnosząc w przedsięwzięcia konstrukcyjną znajomość rzeczy, dostarczając zaawansowane łożyska do maźnic, instalując systemy smarowania, poświadczając zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i niezawodności oraz montując łożyska.

Firma SKF oferuje klientom unikalny wgląd w funkcjonowanie wózków zwrotnych ich pojazdów szynowych, czerpiąc ze swej niedoścignionej specjalizacji w zakresie konstrukcji i produkcji łożysk kolejowych oraz zaawansowanej wiedzy na temat monitorowania stanu urządzeń oraz pracy układów. Gromadząc i analizując dane na przestrzeni całego okresu eksploatacji pociągu, udoskonalamy nową generację pojazdów kolejowych niedostępnymi wcześniej sposobami.

Rozwiązania SKF dla kolejnictwa są źródłem następujących korzyści:

  • obniżenie łącznych kosztów posiadania (TCO)
  • obniżenie kosztów utrzymania ruchu
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu i wydłużenie okresu eksploatacji
  • eksploatacyjne bezpieczeństwo i niezawodność
  • poprawa sprawności energetycznej 

* Przebieg 1,7 mln km dotyczy szczególnych zastosowań i warunków eksploatacji. Wielkość została zweryfikowana szeregiem pomyślnie przeprowadzonych prób poszczególnych własności, jak też doświadczeniem praktycznym. Skontaktuj się z przedstawicielem SKF, żeby omówić możliwości przełożenia rozwiązania na Twoje zastosowanie.

SKF logo