Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odnawianie łożysk

Regeneracja łożysk

Oferowane przez SKF specjalistyczne usługi odnawiania i regeneracji łożysk znacząco przyczyniają się do zoptymalizowania łącznych kosztów ponoszonych na przestrzeni cyklu eksploatacji – poprzez:

  • redukcję kosztów w porównaniu z zakupem nowych łożysk;
  • zwiększenie trwałości eksploatacyjnej;
  • skrócenie czasów realizacji dostaw;
  • wkład w środowiskowe zrównoważenie poprzez materiałową i energetyczną oszczędność;
  • Usługa odnawiania jest dostępna w odniesieniu do łożysk stożkowych, zespołów łożysk stożkowych i kompaktowych zespołów łożysk stożkowych oraz do łożysk baryłkowych i łożysk walcowych.

Usługi profesjonalnego odnawiania łożysk maźnic pojazdów szynowych są wyświadczane przez SKF w sposób zgodny z pierwotną specyfikacją – ustanowioną przez producenta sprzętu oryginalnego albo zamawiającego usługę operatora transportu szynowego i odpowiadającą szczególnym warunkom eksploatacji.


SKF logo