Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy monitorowania łożysk maźnicy i zabezpieczenia przed kołysaniem wózka zwrotnego

Monitorowanie łożysk maźnicy
Przez dziesięciolecia łożyska maźnic monitorowano przy pomocy stacjonarnych, przytorowych systemów pomiaru temperatury w podczerwieni, nazywanymi czujnikami zagrzania maźnicy, rozmieszczanych w pewnych ustalonych odstępach, a tym samym dokonujących pomiaru w sposób nieciągły i często pobudzających fałszywe alarmy. Z myślą o uregulowaniu i polepszeniu sytuacji kolei dużych prędkości Komisja Europejska wydała dyrektywę TSI 96/48, w której zawarto prawne wymagania wobec pociągów dotyczące między innymi monitorowania kołysania wózków zwrotnych celem kontrolowania stabilności jazdy oraz pokładowego monitorowania temperatury maźnic.

Systemy SKF IMx-R przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacyjnej pociągów, pilnując zgodności nie tylko z dyrektywą TSI w sprawie kolei dużych prędkości, lecz także z ustanowionymi normą EN 15437-2 wymaganiami w kwestii pokładowego nieprzerwanego monitorowania temperatury mającego na celu wykrywanie uszkodzeń łożysk maźnic.

Ponadto system IMx-R, oprócz monitorowania temperatury łożyska czopa, może zespalać sygnały pochodzące z pomiaru drgań na potrzeby analizy częstotliwościowej i wykrywania zaczątków uszkodzeń łożysk, a w rezultacie lepszego planowania utrzymania ruchu odpowiednio do harmonogramu prac warsztatowych.

SKF logo