Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół monitorujący piasty SKF

SKF opracował urządzenie pomagające wykrywać uszkodzenia łożysk samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów od razu, gdy wystąpią pierwsze objawy. Dzięki temu, ten system ostrzegawczy może informować o zbliżającej się awarii łożyska.
Korzyści z zastosowania zespołu monitorującego piasty SKF:
  • Uszkodzenia łożysk są wykrywane na dużo wcześniej zanim doprowadzą do nieplanowanego przestoju
  • Zapobieganie awariom pozwala uniknąć kosztownych napraw
  • System ostrzegawczy zmniejsza zagrożenie urwania koła i zwiększa bezpieczeństwo innych uczestników ruchu
  • Łożyska nie są wymieniane przed końcem okresu eksploatacyjnego, co pozwala uniknąć niepotrzebnych prac serwisowych (End-Of-Life-Management)
  • Aplikacja ta współpracuje z istniejącymi systemami piasty koła, dlatego nie jest konieczna wymiana piasty.

Czym jest zespół monitorujący piasty SKF?

Jest to urządzenie pomagające w wykrywaniu uszkodzeń łożyska koła (odpryski bieżni) samochodu ciężarowego od razu, gdy wystąpią pierwsze objawy. Dlatego urządzenie to można uznać za system wczesnego ostrzegania o awariach łożysk. Korzystając z zespołu monitorującego piasty SKF można, na przykład, zmniejszyć ryzyko nieplanowanych przestojów spowodowanych awariami łożysk. Przy prawidłowym użytkowaniu zespołu monitorującego piasty SKF i regularnym odczytywaniu sygnału, można mieć dość czasu na zaplanowanie kolejnego przestoju serwisowego po wykryciu uszkodzenia łożyska.

Jak to działa?

Zespół monitorujący piasty SKF montuje się po zewnętrznej stronie felgi koła samochodu ciężarowego. Urządzenie monitoruje drgania i przechodzi w tryb alarmowy, gdy wykryje określony typ drgań powodowany przez odpryski bieżni. Od tego momentu zespół monitorujący piasty SKF wysyła sygnał ostrzegawczy (miga czerwona dioda) po jego aktywacji. Szczegóły dotyczące instalacji i aktywacji zespołu monitorującego piasty SKF znajdują się w instrukcji montażu.
SKF logo