Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Porada miesiąca na rzecz niezawodności

shutterstock_274868435
W tym comiesięcznym biuletynie zawieramy krótkie artykuły techniczne przygotowywane przez specjalistów SKF reprezentujących nasz Instytut ds. Niezawodności w Utrzymaniu Ruchu (Reliability Maintenance Institute).
„Porada miesiąca” koncentruje się na praktycznych zagadnieniach technicznych: porusza kwestie takie jak obsługa łożysk, analiza uszkodzeń, monitorowanie stanu i smarowanie.

Dwukanałowe zbieranie danych z trasy pomiarowej

Wybór typu DAD/punkt (Point) – ilustr. 1
Dwukanałowe zbieranie danych z trasy pomiarowej - Właściwości punktu – ilustr. 2
Dwukanałowe zbieranie danych z trasy pomiarowej - Właściwości punktu – ilustr. 3

lipiec 2017


Dwukanałowe zbieranie danych to dobry sposób na szybkie zgromadzenie danych z trasy pomiarowej z jednoczesnym porównaniem danych dotyczących drgań.


Opis:
Gromadzenie danych według trasy pomiarowej z wykorzystaniem dwóch kanałów to prosty sposób na przyspieszenie procesu zbierania danych i zarazem jednoczesną analizę problemu. Wymaga to od Ciebie skonfigurowania w oprogramowaniu @ptitude Analyst kanałów dla dwóch punktów. Po tym możesz udać się do maszyny, rozmieścić dwa przetworniki i zarejestrować dwa punkty, po czym przenieść dwa wykorzystywane czujniki w celu zarejestrowania kolejnych dwóch punktów. W pierwszej kolejności musisz zdecydować, jakie punkty chcesz zarejestrować równocześnie: możesz chcieć dokonać odczytów w płaszczyźnie poziomej i pionowej na jednym łożysku, co jest najpowszechniejsze, albo zebrać na maszynie dane najpierw dla dwóch punktów poziomych, następnie dla dwóch punktów pionowych i wreszcie dla dwóch punktów osiowych. Rejestrując punkty, masz możliwość obserwowania obu widm i szybkiego porównywania danych pochodzących z poszczególnych punktów.

Jak to zrobić:
Najpierw trzeba wybrać punkty, prędkość, zakres częstotliwości oraz rozdzielczość liniową. Po ustaleniu tych kwestii możesz skonfigurować maszynę w oprogramowaniu SKF @ptitude Analyst. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy maszynę i wybierz opcję wstawiania,
a widniejące z lewej strony informacje o punkcie będą prezentowane na ekranie. Upewnij się, że w ustawieniach masz analizator Microlog dla typu DAD, następnie drgania (Vibrations) (2 kanały) dla zastosowania (Application), potem typ czujnika, taki jakiego rzeczywiście używasz – z reguły jest to przyspieszeniomierz (Accelerometer), a następnie stosowane jednostki, zależne od nastaw dla drgań (ilustr. 1). Po zatwierdzeniu wyborów nie będzie możliwa ich zmiana. Potwierdź ustawienia – w efekcie konfiguracja punktu znajdzie się na ekranie. Wprowadź dla punktów nazwę oraz opis, według własnego uznania. Po tym możesz przejść na kartę konfiguracji (Set up), gdzie ustawisz zakres częstotliwości oraz informacje o punkcie (ilustr. 2).

W dalszej kolejności możesz przejść na kartę dwóch kanałów, gdzie wybierzesz dla obu wykorzystywanych kanałów kierunki (ilustr. 3).

Analiza:
Teraz umieść swoje punkty w trasie pomiarowej. Ta trasa może zostać wgrana do analizatora AX lub GX. Po wgraniu trasy będziesz potrzebować dwóch przetworników i dwóch kabli. Gdy znajdziesz się już przy skonfigurowanej maszynie, umieść poszczególne przetworniki w skonfigurowanych punktach i przystąp do zbierania danych. Zgromadzone dane można pobrać do oprogramowania SKF @ptitude w celu analizy. Oba punkty drganiowe będą wyświetlane w jednej skonfigurowanej pozycji, co umożliwi ich wspólne przeanalizowanie: w przypadku widm, na przykład, oba widma będą widniały na jednym wykresie.

Morał:
Skorzystanie z tego narzędzia pozwala zaoszczędzić czas przy przeprowadzanej na miejscu analizie poprzez jednoczesne poddanie jej kilku punktów. Choć nie zaleca się tego w odniesieniu do wszystkich opcji pomiaru z bazy danych, stanowi to wydajny sposób na równoczesne przyjrzenie się szeregowi punktów. Aby zdobyć więcej informacji na temat tego i innych produktów SKF, weź udział w szkoleniu poświęconym analizatorom SKF Microlog i oprogramowaniu @ptitude Analyst. W tym celu skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.

Poprzednie porady miesiąca

SKF logo