Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Białe wytrawione pęknięcia: Rezultat uszkodzeń łożysk

Typowe uszkodzenia turbiny wiatrowej: łuszczenia, pęknięcia oraz nieregularne białe wytrawione pęknięcia
Łożyska pracujące w wielkogabarytowych przekładniach przemysłowych oraz wykorzystywane do przenoszenia napędu – w papierniach, kruszarkach czy mechanizmach podnoszących, a zwłaszcza w turbinach wiatrowych – są często narażone na wpływ różnorodnych warunków roboczych, w określonych okolicznościach mogących obciążać je poza granice wytrzymałości.
Może to powodować w łożyskach uszkodzenia prowadzące do powstawania białych wytrawionych pęknięć (WEC, <I>white etching crack</I>) – zjawiska nazywanego niekiedy białym złuszczaniem struktury (WSF, <I>white structure flaking</I>).

Czym są białe wytrawione pęknięcia (white etching cracks - WEC)?

Białe wytrawione pęknięcia (WEC, <I>white etching crack</I>) są pęknięciami w obrębie mikrostruktury stali łożyskowej. Na powierzchni stali wyróżniają je białe obszary wytrawienia (WEA, <I>white etching area</I>). Nazwę swą zawdzięczają białemu zabarwieniu zmodyfikowanej mikrostruktury wypolerowanej i wytrawionej próbki stali.

Dotknięte tym zjawiskiem obszary są zbudowane z bardzo drobnego, przekrystalizowanego w skali nano, pozbawionego węglików ferrytu – albo ferrytu o wysoce rozdrobnionym rozkładzie węglikowych cząstek. Pod mikroskopem optycznym pojawiają się one w kolorze białym z powodu słabej reakcji na odczynnik do trawienia. Występujące wokół pęknięć białe obszary wytrawienia są o 10 do 50% twardsze niż otaczająca je mikrostruktura.

W jakich rodzajach łożysk i w jakich aplikacjach występują takie uszkodzenia?
Łożysko baryłkowe – łuszczenie

Białe obszary wytrawienia powstają wokół pęknięć w następstwie przetaczania – dlatego białe wytrawione pęknięcia występują nie tylko w łożyskach przedwcześnie ulegających uszkodzeniu, ale i w tych, które zawiodły na skutek zmęczenia powierzchni styku tocznego (po upływie długiego czasu eksploatacji). Ponieważ białe wytrawione pęknięcia są częścią usieciowanych pęknięć każdego uszkodzonego łożyska, znajduje się je we wszelkiego rodzaju aplikacjach; dotyczą one zarazem wszystkich standardowych metod obróbki cieplnej.Wszystkie aplikacjeWszystkie rodzaje łożyskWszystkie standardowe materiały i metody obróbki cieplnej

Zastosowania przemysłowe

 • Energetyka wiatrowa
 • Przekładnie przemysłowe
 • Mechanizmy podnoszące
 • Przekładnie kruszarek
 • Papiernie
 • Napędy okrętowe
 • Sprężarki
 • itp.

Zastosowania motoryzacyjne

 • Alternatory
 • Przekładnie bezstopniowe
 • inne
 • Łożysko stożkowe
 • Łożysko walcowe
 • łożysko baryłkowe
 • Łożysko kulkowe zwykłe
 • itp.
 • Martenzyt hartowany skrośnie
 • Bainit hartowany skrośnie
 • Nawęglane


SKF logo