Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecenia na rzecz przeciwdziałania przedwczesnym uszkodzeniom

Pragnąc znaleźć skuteczne środki przeciwdziałające przedwczesnym uszkodzeniom łożysk (zob. w poniższej tabeli), warto na początek zadać sobie następujące pytania: 

 • Dlaczego pęknięcia pojawiają się znacznie prędzej w łożyskach przedwcześnie ulegających uszkodzeniu? Co się do tego przyczynia?
 • Jak sprawiać, by aplikacje i łożyska klienta były wytrzymalsze?


Czynniki

Łożyskowanie (Proces projektowania)

Rozwiązania z zakresu łożyskowania

Zbyt wysokie naprężenia
(np. strukturalne naprężenia rozciągające, krótkotrwałe wysokie obciążenia czy naprężenia związane z tarciem)

 • Właściwy dobór łożysk 
 • Tolerancje wymiarowe i geometryczne miejsc osadzenia łożysk zgodne z zaleceniami SKF
 • Ograniczone odkształcanie miejsc osadzenia na wale i w oprawie (na skutek oddziaływania obciążeń i/lub efektów cieplnych)
 • Prawidłowe nastawienie luzu lub napięcia wstępnego
 • Sprawdzenie obciążeń szczytowych lub dynamiki w sytuacjach ekstremalnych

 • Wysokie ściskające naprężenia szczątkowe (minimalne w przypadku pierścienia wewnętrznego)
 • Najwyższej jakości stal

Zbyt mała wytrzymałość materiału
(np. na korozję, przepływ prądu elektrycznego czy współwystępowanie tarcia i poślizgu)

 • Ograniczenie zawartości wody w oleju
 • Ograniczanie wilgotności w czasie postoju maszyny 
 • Sprawdzenie procedur transportowych i montażowych
 • Unikanie prądów błądzących
 • Ograniczanie drgań 
 • Łożyska oksydowane SKF
 • Węgloazotowanie
 • Stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości 
 • INSOCOAT®, łożyska hybrydowe
  (ochrona przed przepływem prądu elektrycznego)


Jeżeli potrzebujesz dalszego wsparcia, skontaktuj się z przedstawicielem SKF albo wypełnij widniejący z prawej strony formularz kontaktowy.


Zalety łożysk oksydowanych SKF

 • Poprawa właściwości w okresie docierania, zmniejszenie tarcia i zmniejszenie zużycia łożyska
 • Zwiększenie odporności na zatarcia
 • Zwiększenie wytrzymałości na naprężenia powierzchniowe oraz podwyższone osiągi w warunkach niedostatecznego nasmarowania (ilustr. 8)
 • Ograniczenie niebezpieczeństwa szkodliwego działania chemicznego agresywnych dodatków do oleju na stal łożyskową (ilustr. 9 oraz ilustr. 10)
 • Zwiększenie przylegania oleju i smaru plastycznego 
 • Zwiększenie odporności na korozję (ilustr. 11)
 • Ograniczenie przenikania wodoru do stali łożyskowej (ilustr. 12

Dokładniejsze informacje znajdziesz w artykule opublikowanym na łamach magazynu „Evolution”: Korzyści płynące ze stosowania łożysk oksydowanych w energetyce wiatrowej.Bogate praktyczne doświadczenie w dziedzinie łożysk oksydowanych w przekładniach turbin wiatrowych

Od roku 2008 sprzedaż łożysk oksydowanych znacznie wzrosła. Dało to firmie SKF możliwość zdobycia bogatego doświadczenia praktycznego w zakresie tego rodzaju łożysk – ponad siedmioletniego, co stanowi okres znacznie dłuższy niż czas eksploatacji upływający z reguły do momentu przedwczesnego uszkodzenia w przypadku łożyska standardowego.

Stosowane głównie jako łożyska walcowe (aczkolwiek znajdujące zastosowanie w odniesieniu do wszystkich typów łożysk), łożyska oksydowane wykorzystywane są na wszystkich pozycjach w obrębie przekładni turbiny wiatrowej oraz w turbinach każdej wielkości – i dostarczane w różnych rozmiarach.

Podkreślamy, że stosuje się je przede wszystkim w najbardziej krytycznych pozycjach przekładni, mianowicie na niskoobrotowym stopniu obiegowym i na wysokoobrotowym wale, czyli w miejscach najsilniej narażonych na przedwczesne uszkodzenie oraz na powstawanie białych wytrawionych pęknięć.

Rezultat: Jak dotąd, w przypadku owych łożysk oksydowanych nie zaobserwowano problemów; wskaźnik ich awaryjności wynosi poniżej 100 ppm(ilustr. 13).

SKF logo