Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Developments in asset management technology (Rozwój technologii zarządzania zasobami).

Informacje o dokumencie
Data: 2011-11-14T12:03:57
Miejsce: Stany Zjednoczone
Prezenter: Wil Chin, Research Director Automation, ARC Advisory Group
Konferencja: AM2011 North America

Streszczenie

Tak jak zespoły biorące udział w wyścigach samochodowych muszą poznawać najnowsze osiągnięcia technologii aby ich pojazdy mogły bić nowe rekordy, kadra zarządzająca w przemyśle powinna mieć wizję nadchodzących nowych technologii aby z powodzeniem kierować działaniem swoich firm. Szereg współdziałających czynników powoduje rosnące zainteresowanie oprogramowaniem i usługami z zakresu niezawodności. Wzrost ilości i złożoności zasobów poszczególnych zakładów, zamazywanie granic pomiędzy zarządzaniem pracą a systemami informatycznymi, zarządzanie ryzykiem i narastający brak wyszkolonych techników mogących eksploatować i konserwować zasoby - wszystkie te czynniki łącznie powodują "prawdziwą nawałnicę." Technologia zarządzania zasobami dostarcza potrzebnych informacji we właściwym czasie i w odpowiednim kontekście, dzięki czemu pracownicy mogą wykonywać swoje zadania w bardziej inteligentny sposób. Technicy mają do czynienia ze zleceniami wykonania robót, gromadzeniem danych i dokumentacją, w miejscu lokalizacji zasobów, co sprawia, że technologie mobilne stają się narzędziem o krytycznym znaczeniu. W tej prezentacji omawiane będą z wielu różnych punktów widzenia te nowe osiągnięcia w zakresie zarządzania zasobami i monitorowania stanu urządzeń, które będą wpływać na twoją działalność przez następne 5 lat.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo