Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Archiwalne materiały z poprzednich konferencji

Prezentacje z konferencji poświęconych kwestiom zarządzania zasobami sprzed 2014 roku zostały zdjęte z portalu.

Wybrane prezentacje z dawniejszych konferencji SKF są dostępne w tej sekcji. Niektóre udostępniamy w formacie multimediów interaktywnych – takie materiały możesz odtwarzać wraz z zarejestrowaną podczas wydarzenia narracją prelegentów. Inne są do dyspozycji tylko w postaci dokumentów.

Aby uzyskać dostęp do tych materiałów, wykonaj indywidualne instrukcje dotyczące danej konferencji.

Wszystkie informacje na temat konferencji poświęconych kwestiom zarządzania zasobami do 2013 roku włącznie zostały zdjęte z portalu.

Podziękowania

SKF wyraża wdzięczność zaproszonym autorom prezentacji za przyczynienie się do sukcesu tych imprez, dziękujemy także wszystkim, którzy wyrazili zgodę na reprodukcję ich prezentacji w tym miejscu.
SKF logo