Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Energia pływów i fal: wyzwania związane z momentem obrotowym i przeszkody napotykane w negocjacjach

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Peter Fraenkel, Fraenkel-Wright Ltd
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

Przegląd postępów w dziedzinie turbin przepływowych do pozyskiwania energii pływów z inżynieryjnego punktu widzenia. Po omówieniu krytycznych kwestii projektowych – w szczególności związanych z wysokimi oczekiwanymi poziomami momentu obrotowego – następuje krótki przegląd wdrożonych dotychczas wiodących technologii oraz sposobów, w jakie poszczególni konstruktorzy rozwiązywali główne problemy konstrukcyjne. Prezentację kończy mające na celu osadzenie informacji w kontekście omówienie ogólnej kondycji branży, przejawów wsparcia ze strony rządu (lub jego braku) oraz przewidywanych postępów.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo