Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pozyskiwanie energii fal

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Lisa Ferrero, Pelamis Wave Power
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

Pelamis Wave Power pracuje nad własną koncepcją pozyskiwania energii fal od 1998 roku. Obecnie firma obsługuje dwie maszyny o mocy 750 kW w instalacji pozyskiwania energii fal EMEC w Orkney. Odwołując się do zgromadzonego doświadczenia, omówiono budowę i zasadę działania maszyn Pelamis. W prezentacji uwzględniono nietypowe aspekty pracy łożysk w konwerterze energii fal produkcji Pelamis. Poświęcono uwagę zaletom liniowego urządzenia do pochłaniania wstrząsów, a także brakom w wiedzy na temat budowy systemów łożysk i powiązanym wyzwaniom. Przyspieszenie prac nad systemami łożysk przeznaczonymi do pozyskiwania energii fal wymaga połączenia doświadczenia eksploatacyjnego, wniosków z testów i wiedzy technicznej. Korzystając ze wsparcia producentów łożysk i odwołując się do własnego doświadczenia, firma dąży do zoptymalizowania budowy łożysk i systemów monitorowania w celu sprawnego wprowadzenia maszyn na rynek.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo