Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zastosowania generatorów elektrycznych w energetyce morskiej.

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Markus Mueller, Kierownik Instytutu Systemów Energetycznych Uniwersytetu Edynburskiego
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

W prezentacji omówiono zgromadzone doświadczenie i wiedzę w zakresie zastosowań generatorów elektrycznych w energetyce morskiej. Markus zainteresował się systemami energetyki odnawialnej – a w szczególności budową innowacyjnych generatorów elektrycznych przeznaczonych do konwerterów energii wiatru, fal i pływów – w trakcie studiów doktorskich w Cambridge. Podjęte z chwilą przyjazdu do Edynburga prace nad maszynami wykorzystującymi magnesy trwałe zaowocowały opracowaniem nowatorskiej topologii maszyny z magnesem trwałym, sprawdzającej się w maszynach zarówno wirujących, jak i liniowych. Obecnie Markus uruchamia w Edynburgu obiekt dla potrzeb testowania napędów i maszyn elektrycznych – zarówno wirujących, jak i liniowych.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo