Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Jak wyglądają systemy monitorowania stanu maszyn online stosowane w turbinach pływowych i konwerterach energii fal?

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Donald Howieson, Dyrektor ds. Handlowych, SKF
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

Prezentacja poświęcona jest historii monitorowania stanu maszyn w branżach synergistycznych. Obecnie zaczynamy w pełni rozumieć korzyści, jakie czerpią z monitorowania operatorzy, producenci sprzętu oryginalnego i konstruktorzy. Nowe technologie – w tym miniaturyzacja czujników i układów elektronicznych – stwarzają pole dla przełomowych innowacji umożliwiających skuteczne monitorowanie stanu turbin pływowych. Celem jest gromadzenie – bezpośrednio w środowisku eksploatacji – istotnych informacji na temat ich stanu, dostarczających wiedzy na temat kondycji maszyn na tle ich parametrów znamionowych i projektowych. Mowa jest również o pulpitach przeznaczonych do monitorowania warunków i ustalania powiązanych trendów, wspierających rozumienie skomplikowanej historii obciążeń roboczych i ocenę skuteczności smarowania na przestrzeni całego okresu eksploatacji. Wszystko to pozwala rozpoznawać przeciążenia, nagłe skoki mocy i oznaki niewystarczającego smarowania, a w efekcie dokonywać wymaganych regulacji przed występowaniem ewentualnych awarii maszyn do pozyskiwania energii pływów morskich i tym samym unikać szkód.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo