Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Możliwe rozwiązania poważnych problemów z łożyskami napotykanych w energetyce morskiej

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Stephen Salter, Zasłużony Emerytowany Profesor Uniwersytetu Edynburskiego
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

Pomimo ochrony zapewnianej przez uginanie pod wpływem ogromnych fal, główne łożysko długiej edynburskiej instalacji pływowej musi przenosić przemienne obciążenia promieniowe na poziomie 50 MN z prędkością 2 metrów na sekundę. Musi pracować bez uszczelnienia w biologicznie aktywnej wodzie morskiej. Musi charakteryzować się niewielkim tarciem i 25-letnim okresem eksploatacji. Elementy łożyska są wykonane z betonu rozkładanego w deskowaniu przesuwnym, z tolerancją na poziomie co najmniej 100 mm przy nie mniejszym przesunięciu, wynikającym z obciążeń roboczych nadających instalacji owalny kształt. Łożysko osi pionowej edynburskiej instalacji pływowej o średnicy 200 metrów musi przenosić przez większość czasu podobne obciążenia, występujące w kierunku zarówno promieniowym, jak i osiowym, z prędkością 8 metrów na sekundę, charakteryzując się przy tym podobnym okresem eksploatacji. Wchodzi ono w skład systemu konwersji energii o mocy 200 MW, ze zmienną prędkością wejściową oraz synchronicznym wytwarzaniem energii w fazie z lądową siecią energetyczną. W prezentacji omówiono możliwe rozwiązania problemów.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo