Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalety zintegrowanych rozwiązań i holistycznego podejścia do budowy układów przeniesienia napędu

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Matthias Hofmann, Jednostka Organizacyjna SKF ds. Energii Odnawialnej
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

Prezentacja dotyczy układu przeniesienia napędu przekładniowej turbiny przepływowej przeznaczonej do pozyskiwania energii pływów. Omówiono następujące kwestie: 

  • Porównanie obciążenia wiatrem i obciążenia wodą.
  • Budowa i dobór wymiarów łożysk wirnika.
  • Porównanie różnych typów łożysk i łożyskowań.
  • Wskazania dotyczące możliwych konstrukcji oprawy łożyska i powiązanych metod zabudowy uszczelnień.
  • Koncepcje smarowania znajdujące zastosowanie w przypadku turbin morskich.
  • Możliwości wielkogabarytowych zespołów piast łożyskowych.
Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo