Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

DTOcean: narzędzie do projektowania farm pływowych

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Henry Jeffrey, Starszy Pracownik Naukowy Uniwersytetu Edynburskiego ds. Polityki i Innowacji
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day

Streszczenie

Projekt „Optimal Design Tools for Ocean Arrays” („Narzędzia do optymalizacji budowy farm pływowych”) w ramach Komisji Europejskiej PR7, występujący pod skróconą nazwą „DTOcean”, jest realizowany od 2013 roku i ma wartość ponad 6 milionów euro. Zespół Uniwersytetu Edynburskiego ds. Polityki i Innowacji był odpowiedzialny za projekt, a obecnie kieruje konsorcjum złożonym z 18 partnerów reprezentujących 11 państw; jedynym jego członkiem spoza Europy jest przedstawicielstwo krajowego laboratorium energetyki odnawialnej działającego w Stanach Zjednoczonych. Partnerzy reprezentują instytuty badawcze, przedsiębiorstwa operujące w łańcuchu zaopatrzenia oraz deweloperów (Vattenfall, Iberdrola i Deme). DTOcean wykorzystuje kompleksowe podejście systemowe, zgodnie z którym niezbędne narzędzia do projektowania wydajnych farm mają dostarczać wszelkiej wiedzy i informacji wymaganych przez deweloperów i decydentów do podejmowania w pełni świadomych decyzji. Zrozumienie istotności poszczególnych parametrów z punktu widzenia osiągów farm morskich w skali globalnej ma zasadnicze znaczenie, jako że głównym czynnikiem determinującym tempo ich rozwoju będzie koszt energii. Zidentyfikowano następujące główne obszary zainteresowania, kluczowe dla komercjalizacji sektora na drodze oddawania farm do eksploatacji: układ hydrodynamiczny farmy; architektura instalacji elektrycznych; cumowanie i podłoże; logistyka cyklu życia; sterowanie systemami i ich obsługa.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo