Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF 8th Annual Wind Farm Management Conference (8. Coroczna konferencja SKF - Zarządzanie farmami wiatrowymi)

Data: 2013 Jun 12-13
Miejsce: Warszawa, IN
Dostęp do tych prezentacji jest ograniczony jedynie do uczestników konferencji. Kliknij odnośnik "add promo code" (dodaj kod promocyjny) i wprowadź kod dostarczony przez organizatorów konferencji.
Obraz branży, farma wiatrowa

W tym roku konferencja skupia się na realizacji oszczędności kosztów poprzez dobrze zaplanowane i wykonywane strategie utrzymania ruchu, optymalizację zasobów farmy wiatrowej, zarządzanie ryzykiem oraz, jak czynności obsługi i utrzymania ruchu mogą odgrywać ważną rolę w redukcji wyrównanych kosztów energii (Levelized Cost Of Energy - LCOE) w tej branży.
Branża energii wiatrowej jest w dalszym ciągu młodą branżą i posiada jeden ważny czynnik potrzebny do osiągnięcia: parytet sieci z tradycyjnych źródeł energii. Po osiągnięciu tego zadania, energia wiatrowa nie tylko będzie najczystszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska źródłem energii, ale również najbardziej dochodową inwestycją w energię, i dlatego można przewidzieć jej szybki rozwój.
Aby osiągnąć optymalny wskaźnik LCOE należy stosować inteligentne rozwiązania i technologie we wszystkich aspektach i fazach cyklu eksploatacji turbiny. Firma SKF inwestuje w opracowywanie nowych technologii dla branży energii wiatrowej, jak np. SKF Insight™, w celu zapewnienia wczesnych informacji o awariach sprzętu i zagwarantowania możliwie najtańszych procedur obsługi i utrzymania ruchu. Oprócz tego informacje te zapewniają dostęp do ważnych danych, przydatnych podczas projektowania turbin nowej generacji.

Prezentacje przedstawione na konferencji

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo