Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie wiedzą na temat turbin poprzednich generacji

Informacje o dokumencie
Data: Jun 3-4, 2014
Miejsce: Berlin
Prezenter: Stefan Lammens, Dyrektor Inżynierii Globalnej, Jednostka Organizacyjna SKF ds. Energii Odnawialnej
Konferencja: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Streszczenie

Do utrzymywania starszych turbin w dobrym stanie technicznym bez ponoszenia wygórowanych kosztów oraz do poprawy ich wytrzymałości wymagany jest dostęp do odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Gromadzenie, poszerzanie, systematyzowanie, zabezpieczanie i ewentualne udostępnianie wiedzy na temat zachowania turbin, ich starzenia się, powiązanych zagrożeń, poprawy wytrzymałości, możliwości modernizacji itp. jest kluczowe dla miarodajnej analizy oraz szybkiego podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach zagrażających wytwarzaniu energii. Prelegent podzielił się wiedzą na temat technologicznej ewolucji mechanicznych układów przeniesienia napędu turbin oraz istotności posiadania kompletnej i aktualnej wiedzy dla wymiany części i wprowadzania zmian w koncepcjach zastosowanych w starszych turbinach.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo