Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nagrania wideo prezentacji

Informacje o dokumencie
Data: 2015 May 6-7
Miejsce: Amsterdam
Prezenter: SKF składa podziękowania prelegentom, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie wygłoszonych prezentacji na niniejszej stronie.
Konferencja: SKF Wind Farm Management Conference
Inżynier oglądający turbinę wiatrową

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Zarejestruj i zaloguj się.
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” (Kody promocyjne) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter jest rozróżniana.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo