Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

ISPs in the new O&M market (Niezależni dostawcy usług na nowym rynku O&M)

Informacje o dokumencie
Data: 2011-05-11T12:03:57
Miejsce: Hiszpania
Prezenter: Jose Luis Sevillano, Globalne Usługi Energetyczne
Konferencja: SKF Wind Farm Management Conference 2011

Streszczenie

W miarę dojrzewania branży energetyki wiatrowej opracowywane są dla niej nowe modele biznesowe. Z jednej strony właściciele zakładów domagają się wyższej dyspozycyjności urządzeń i wydajności wytwarzania energii, wymagając tym samym coraz większego zaangażowania ze strony firm świadczących usługi O&M. Z drugiej strony poszukują oni niezależnych dostawców usług (Independent Service Provider - ISPs) jako alternatywy wobec dostawców usług pogwarancyjnych OEM. Oczekują, że umożliwi to redukcję kosztów i uzyskanie lepszej kontroli nad zasobami. W trakcie prezentacji będą dyskutowane oba te trendy.

Uwaga!
Kopię slajdów w formacie dokumentu PDF można pobrać i zapisać klikając zakładkę "attachments" (załączniki) u góry odtwarzacza.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo