Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cascading the AEO concept (Koncepcja kaskadowej optymalizacji wydajności zasobów)

Informacje o dokumencie
Data: 2011-05-11T12:03:57
Miejsce: Hiszpania
Prezenter: Jan Brons, SKFService Division
Konferencja: SKF Wind Farm Management Conference 2011

Streszczenie

W ciągu ostatnich 5-10 lat z technologii konsumenckich wyłoniło się wiele technologii mających na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów organizacji utrzymania ruchu. Technologie te obejmują, między innymi, przemysłowe urządzenia ręczne, czujniki bezprzewodowe, zdalną diagnostykę, oprogramowanie udostępniane jako usługa. Może to prowadzić do dalszej automatyzacji utrzymania ruchu, oszczędniejszego śledzenia stanu urządzeń i obniżenia kosztów ogólnych utrzymania sprzętu i oprogramowania związanego z utrzymaniem ruchu. Niemniej jednak to wszystko to tylko narzędzia, choć niezbędne dla postępu, stanowią tylko jeden składnik w równaniu sukcesu działu utrzymania ruchu. Odnoszące sukces firmy wykorzystują proces ciągłych usprawnień, ustalania wciąż nowych celów i osiągania ich oraz wykorzystywania najlepszych w branży wzorców do pomiaru swoich sukcesów.

Uwaga!
Kopię slajdów w formacie dokumentu PDF można pobrać i zapisać klikając zakładkę "attachments" (załączniki) u góry odtwarzacza.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo