Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Reducing the kWh cost of wind energy through advanced testing and a collaborative service offering. (Obniżanie kosztu kWh energii wiatrowej dzięki zaawansowanemu testowaniu i ofercie wspólnej obsługi.)

Informacje o dokumencie
Data: 2011-05-12T12:03:57
Miejsce: Hiszpania
Prezenter: David Jacobs, Hansen Transmission International.
Konferencja: SKF Wind Farm Management Conference 2011

Streszczenie

Wkład producenta przekładni w zwiększanie dochodowości farm wiatrowych polega na poprawie niezawodności przekładni poprzez ulepszanie ich konstrukcji i rozwój usług dostosowanych do specyficznych potrzeb właścicieli turbin wiatrowych. Firma Hansen w ciągu kilku dziesięcioleci zainstalowała wiele przekładni do turbin wiatrowych. Ten zestaw przekładni stanowi cenną bazę do gromadzenia doświadczeń, które można wykorzystać w procesie projektowania. Wprowadzanie nowych technologii i rozwój produktów wymagają rozległego wsparcia wynikami doświadczalnymi. Firma Hansen zainwestowała w najnowocześniejszą infrastrukturę do przeprowadzania testów, składającą się ze stanowisk do badania całych układów i podzespołów oraz zaawansowanych technik symulacji, co ma na celu zwiększenie niezawodności farm wiatrowych, zapewnienie oferty usług opartych na charakterystykach turbin, umożliwiających zaspokojenie specyficznych wymagań klientów w zakresie obsługi.

Uwaga!
Kopię slajdów w formacie dokumentu PDF można pobrać i zapisać klikając zakładkę "attachments" (załączniki) u góry odtwarzacza.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo