Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Reliability-centred asset management for wind turbines: Quantitative methods for cost-effective maintenance (Skoncentrowane na niezawodności zarządzanie zasobami w przypadku turbin wiatrowych: ilościowe metody opłacalnego utrzymania ruchu)

Informacje o dokumencie
Data: 2011-05-12T12:03:57
Miejsce: Hiszpania
Prezenter: Dr Katharina Fischer, Chalmers University of Technology.
Konferencja: SKF Wind Farm Management Conference 2011

Streszczenie

Najnowsze badania wykazują, że obecnie stosowane metody utrzymania ruchu turbin wiatrowych nie są zoptymalizowane. Ujawniły one duży potencjał oszczędności o ile decyzje w zakresie utrzymania ruchu zostaną oparte na optymalizacji bezpośrednich kosztów utrzymania ruchu kosztów pośrednich utraconej produkcji liczonej w okresie eksploatacji turbiny. Uzyskanie efektywnego pod względem kosztów utrzymania ruchu jest głównym celem badań prowadzonych w grupie badawczej Zarządzania Zasobami w Energetyce Wiatrowej (Wind Power Asset Management - WindAM) w Chalmers University of Technology. W bliskiej współpracy z SKF oraz z Göteborg Energi, wdrożono metody zarządzania utrzymaniem ruchu oparte na bazach danych: Koncepcja utrzymania ruchu skoncentrowanego na niezawodności (Reliability-Centred Maintenance - RCM) została zastosowana do turbin wiatrowych i połączona z ilościowymi technikami optymalizacji utrzymania ruchu. Szczególne zainteresowanie budzi wykorzystanie danych z monitorowania stanu urządzeń do podejmowania decyzji z zakresu utrzymania ruchu. Przedstawiony zostanie przegląd wyników uzyskanych w ramach opartego na danych, probabilistycznego podejścia do wyboru strategii utrzymania ruchu oraz optymalizacji wykorzystanej przez grupę WindAM, a także przeprowadzona w ograniczonym zakresie analiza RCM dla dwóch modeli turbin wiatrowych.

Uwaga!
Kopię slajdów w formacie dokumentu PDF można pobrać i zapisać klikając zakładkę "attachments" (załączniki) u góry odtwarzacza.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo