Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Instrukcje montażu i demontażu łożysk tocznych SKF

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Platforma produktowa: Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe
skf.com/mount

Montaż należy do krytycznych etapów cyklu życia łożyska. Jeżeli łożysko nie zostaje zamontowane właściwie, z wykorzystaniem poprawnych metod i odpowiednich narzędzi, jego okres eksploatacji może ulec skróceniu. Zależnie od zastosowania, prawidłowe i wydajne zamontowanie łożyska może wymagać posłużenia się metodami mechanicznymi, cieplnymi bądź hydraulicznymi.

Nawet jeśli demontowane łożysko nie jest przeznaczone do ponownego wykorzystania, to użycie właściwych metod i narzędzi podczas demontażu może zapobiec uszkodzeniu innych podzespołów maszyny, takich jak wał lub oprawa, które bardzo często wykorzystuje się powtórnie. Poza tym, stosowanie niewłaściwych technik demontażu może być niebezpieczne dla personelu do spraw utrzymania ruchu.

Aplikacja sieciowa do montażu i demontażu łożysk tocznych SKF dostarcza przejrzystych instrukcji dotyczących większości metod i narzędzi, które znajdują zastosowanie przy montażu i demontażu łożysk tocznych SKF i czynią takie operacje bezpiecznymi oraz wydajnymi.

Należy mieć na uwadze fakt, że problemy przy montażu mogą świadczyć o nieoryginalności produktu. Zakupu wyrobów nieoryginalnych można uniknąć, zamawiając produkty od firmy SKF lub Autoryzowanych Dystrybutorów. Jeżeli podejrzewasz, że dostarczono Ci podrobione wyroby, skontaktuj się z SKF pod adresem e-mail genuine@skf.com, żeby dokonać weryfikacji.

Wprowadź kod promocyjny.


Uzyskanie dostępu do tego narzędzia oraz korzystanie z niego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków korzystania.
SKF logo