Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Maintenance Assessment

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Android , iPad , iPhone
Platforma produktowa: Narzędzia do obsługi łożysk

Maintenance Assessment to metoda SKF pozwalająca na dokonywanie w łatwy sposób szczegółowej oceny wiedzy i praktyk klientów w zakresie utrzymania ruchu. Ocena obejmuje podstawowe monitorowanie stanu, ustawianie współosiowości maszyn, smarowanie oraz montaż i demontaż łożysk tocznych.

W poprawie pomagają klientom specjalistyczne sprawozdania, uwypuklające ich mocne i słabe strony w procesie utrzymania ruchu. Sprawozdanie z oceny zawiera informacje na temat wzorców postępowania oraz wykaz znajdujących zastosowanie rozwiązań, usług i szkoleń SKF z zakresu utrzymania ruchu.

Uwaga!
Zakłada się, że skorzystanie z tej usługi następuje pod przewodnictwem stosownie przeszkolonego instruktora SKF.
Jeżeli pragniesz skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.


Uwaga: Aplikacja jest dostępna wyłącznie w App Store firmy Apple oraz w Google Play.

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo