Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Modele CAD łożysk, Opraw, Zespołów łożyskowych i Uszczelnień SKF - Szczegółowe instrukcje

Pobierz modele CAD łożysk, obudów, zespołów i uszczelnień SKF
Dla kilku spośród formatów CAD dostępne są dodatkowe informacje lub instrukcje. Aby wyświetlić te informacje należy kliknąć nazwę odpowiedniego formatu CAD.
AutoCAD >=V14
Pliki DWG/DXF nie mają jednostek miary, takich, jak mm lub cale. Jednak pobierane modele są wyskalowane, tak, że jednostka długości w pliku dostosowuje się do jednostki zamawianej części. Oznacza to, że linia o długości 10 może, w zależności od wybranej części, oznaczać 10 mm lub 10 cali. Aby sprawdzić jednostkę wybranej części, należy przejść do strony szczegółów produktu dla tej części.

Catia >=V5 R8
 1. Rozpakować plik archiwum za pomocą aplikacji WINZIP lub podobnego programu.
 2. Uruchomić Macro Dialog z menu Catia V5.
 3. Z rozwijanego menu wybrać opcję External file (Plik zewnętrzny).
 4. Wprowadzić lub wybrać z pomocą przeglądarki plików nazwę pliku makro.
 5. Wybrać Run Macro (Uruchom makro).
 6. Wprowadzić katalog docelowy, w którym przechowywane będą rysunki części.
Catia IUA V4
Przed wykonaniem programu makra jednorazowo wykonać następujące kroki:

Aktywować funkcję (catia-function) IUA/FILE/PROC dla folderu USER FILE (ikona zmieni barwę z białej na żółtą).

Skopiować pliki z pobranego archiwum .zip do folderu USER FILE

Aby uruchomić makro należy użyć polecenia /m PSOLX lub IUA/EXECUTE oraz wprowadzić nazwę makra

Aby wyświetlić listę dostępnych makr, należy przejść do IUA/EXECUTE i wprowadzić PSOL.

Jeżeli makro nie działa:
 1. Sprawdzić, czy aktywna jest funkcja IUA/FILE/PROC.
 2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON zwraca informacje o statucie makra podczas wykonywania.
 3. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w pliku CATIA-START Windows.
Inventor >=R5.3
 1. Rozpakować plik archiwum za pomocą aplikacji WINZIP lub podobnego programu.
 2. Otworzyć Visual Basic Editor w ramach programu Inventor.
 3. Kliknąć polecenie Import File i wybrać plik *.bas z pliku archiwum .zip.
 4. Kliknąć załadowany plik Basic i przycisk Play aby uruchomić makro.
Mechanical Desktop >=V5
 1. Rozpakować plik archiwum za pomocą aplikacji WINZIP lub podobnego programu.
 2. Kliknąć opcję ASSIST MacroVisual Basic Editor lub wcisnąć kombinację klawiszy Alt F11.
 3. Kliknąć opcję File Import File (Strg M) i wprowadzić ścieżkę dostępu do pliku makro.
 4. Kliknąć przycisk Play lub wcisnąć klawisz F5, wybrać najniższą opcję z listy, a następnie kliknąć Execute aby uruchomić makro.
 5. Wprowadzić ścieżkę dostępu do miejsca, gdzie mają być zapisane pliki DWG.
One Space Modeling >=2007
 1. Rozpakować plik archiwum za pomocą aplikacji WINZIP lub podobnego programu.
 2. Uruchomić aplikację SolidDesigner.
 3. Za pomocą okna dialogowego File Open (Otwórz plik) otworzyć plik Lisp.
SolidWorks >=2001+
 1. Rozpakować plik archiwum za pomocą aplikacji WINZIP lub podobnego programu.
 2. Otworzyć plik o rozszerzeniu .swb (SolidWorks Visual Basic Program) w Tools/Macro/Run...
 3. Wybrać plik żądanej części z rozszerzeniem .swb (SolidWorks Visual Basic Program) z okna dialogowego file (plik).
 4. Wprowadzić katalog docelowy, w którym przechowywane będą rysunki części.
 5. Przejdź do następnej strony aby zobaczyć, jak wykorzystać technikę "przeciągnij i upuść".


Think3 >=2006.2
Użyć polecenia "Import New Part from File" (Importuj nową część z pliku) w celu zaimportowania natywnego pliku danej części w ramach bieżącego dokumentu.

Po uruchomieniu polecenia program otworzy okno dialogowe przeglądania plików, w którym można wybrać część do zaimportowania. W zależności od aktywnego środowiska, domyślne rozszerzenia plików są w oknie dialogowym odpowiednio filtrowane:
 • pliki PS2 (*.ps2) w środowisku 2D
 • pliki PS3 (*.ps3) w środowisku 3D
SKF logo