Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania zasobami

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Usługi

Analizy potrzeb klienta SKF dokonuje się w oparciu o model zarządzania pracą SKF AEO (Asset Efficiency Optimization, optymalizacja wydajności zasobów). Model ten obejmuje cele biznesowe klienta, realizowaną przezeń strategię utrzymania ruchu oraz to, jakimi sposobami następuje rozpoznanie, kontrola, wykonanie i weryfikacja wymaganych prac oraz badanie ich rezultatów. Dokonywana przez SKF analiza potrzeb klienta skutkuje oceną każdego z tych obszarów i porównaniem go z branżowymi wzorcami.

Analiza porównawcza wskazuje w systemie klienta silne strony oraz kwestie wymagające poprawy. SKF oferuje przy tym pomoc we wskazaniu działań, jakie klient może podjąć w celu wyeliminowania stwierdzonych braków.

Uwaga!
Zakłada się, że skorzystanie z tej usługi następuje pod przewodnictwem stosownie przeszkolonego instruktora SKF.
Jeżeli pragniesz skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo