Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania smarowaniem

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Rozwiązania z zakresu smarowania
Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania smarowaniem

„Analiza potrzeb klienta w zakresie zarządzania smarowaniem” (CNA-LM) to stworzone przez SKF narzędzie do oceny i porównywania dojrzałości systemów zarządzania smarowaniem stosowanych przez poszczególnych klientów.

CNA-LM opiera się na metodologii jednakowej z tą stanowiącą podstawę analizy potrzeb klienta w zakresie zarządzania zasobami: zadanych zostaje czterdzieści pytań pogrupowanych w cztery zestawy po dziesięć, z których każdy odzwierciedla inną podstawową stronę procesu optymalizacji wydajności zasobów (AEO), czyli odpowiednio strategię, rozpoznanie, kontrolę oraz wykonanie. Dokonywana przez SKF analiza potrzeb klienta skutkuje oceną każdego z tych obszarów i porównaniem go z branżowymi wzorcami. Analiza porównawcza wskazuje w systemie klienta silne strony oraz kwestie wymagające poprawy.

Uwaga!
Zakłada się, że skorzystanie z tej usługi następuje pod przewodnictwem stosownie przeszkolonego instruktora SKF.
Jeżeli pragniesz skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo