Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Program SKF Drive-up Method

Informacje o dokumencie
Język: Angielski , Francuski , Niemiecki
Format: Android , Aplikacja do pobrania , iPad , iPhone
Platforma produktowa: Narzędzia do obsługi łożysk
SKF Drive-up Method – ikona

SKF Drive-up Method znajduje zastosowanie przy montażu łożysk SKF z otworem stożkowym na różnego rodzaju miejscach osadzenia. Program ten ilustruje sposób montażu za pomocą rysunków i animacji oraz oblicza wartości parametrów, których znajomość jest wymagana do pomyślnego zastosowania metody.

To stworzona przez SKF specjalna, sprawdzona metoda montażu. Umożliwia ona precyzyjną regulację łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB montowanych na czopach stożkowych. Odpowiednie pasowanie uzyskuje się poprzez dokładne kontrolowanie przesuwu osiowego łożyska względem ustalonej pozycji początkowej. Metoda ta przewiduje użycie nakrętki hydraulicznej SKF HMV ..E – wyposażonej we wskaźnik zegarowy do pomiaru wysuwu tłoka oraz wysoce dokładny manometr cyfrowy, montowany na stosowanej pompie hydraulicznej.
  • ograniczenie potrzeby stosowania szczelinomierzy
  • znaczne przyspieszenie montażu łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB
  • montaż niezawodny i precyzyjny
  • najbardziej praktyczna metoda montażu uszczelnionych łożysk baryłkowych i uszczelnionych łożysk toroidalnych CARB


Program SKF Drive-up Method można nieodpłatnie pobrać i zainstalować w komputerze z systemem operacyjnym Windows.

Z myślą o smartfonach i tabletach przygotowano aplikacje dostępne w App Store firmy Apple i w Google Play.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo