Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF Engineering Calculator

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe
SKF Engineering Calculator

Narzędzie online obejmujące moduły Frequency Calculator (wyliczenia częstotliwości), Radial O-ring Selector (dobór promieniowych pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym), Power Transmission Calculator (wyliczenia dla układów przeniesienia napędu) i Rotor Balance Tolerance (tolerancja wyważenia wirnika).

Frequency Calculator
Analiza drgań maszyn wirujących wpisuje się w powszechnie realizowane programy prognozowanego utrzymania ruchu. Takie badanie wykazuje, czy części są w dobrej kondycji, czy też dotykają ich nieprawidłowości. Po wykonaniu pomiarów drgań interpretowane są widma częstotliwościowe drgań. Aby wesprzeć analizę widma częstotliwości, w programie zawarto typowe częstotliwości drgań podzespołów maszyn wirujących.

Radial O-ring Selector
Ten moduł obliczeniowy pozwala wyznaczyć zalecaną średnicę wewnętrzną O-ringu (pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym) i zakres średnic przekroju poprzecznego, jakie pasowałyby do danej wielkości rowka i przedziału tolerancji dla uszczelnienia promieniowego.

Power Transmission Calculator
Przenoszenie napędu polega na przepływie energii z miejsca, gdzie jest wytwarzana, do miejsca, gdzie wykorzystuje się ją do wykonywania użytecznej pracy. Ten moduł obliczeniowy znajduje zastosowanie zarówno do mocy oddawanej (w KM), jak i do bezwładności w ruchu obrotowym, i jest przeznaczony do ogólnej budowy urządzeń i maszyn. Kwestie szczególnych wyliczeń oraz wymagań produktowych należy konsultować z producentem wykorzystywanego sprzętu.

Rotor Balance Tolerance
Ten moduł obliczeniowy znajduje zastosowanie dla wirników wyważanych fabrycznie, tzn. kiedy próba wyważenia odbywa się w wyważarce dynamicznej.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo