Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF LubeSelect dla smarów SKF

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Rozwiązania z zakresu smarowania
SKF LubeSelect dla smarów SKF

Program LubeSelect dla smarów SKF został opracowany przez SKF. Za pośrednictwem tej aplikacji można uzyskać dostęp do bazy wiedzy, która pomoże wybrać odpowiedni środek smarny do określonej aplikacji. Środek smarny można wybrać na podstawie:
  • warunków występujących w aplikacji
  • profilu aplikacji 

Po wypełnieniu odpowiednich pół opisu warunków występujących w aplikacji przeprowadzana jest analiza i sugerowane są odpowiednie smary. Analiza ta opiera się na uogólnionych regułach wyboru starannie opracowanych przez ekspertów SKF z zakresu smarowania. Sugerowane środki smarne stanowią kompromis mający spełnić wymagania warunków występujących w aplikacji tak dokładnie, jak tylko jest to możliwe.

Wybierając profil aplikacji najbliższy zastosowaniu klienta uzyskuje się sugestie wynikające z praktycznych reguł opartych na wieloletnim doświadczeniu specjalistów SKF ds. segmentów przemysłowych, ośrodków rozwoju produktów SKF i ekspertów SKF z zakresu smarowania.

Obydwa podejścia są komplementarne: profile aplikacji podają sugestie oparte na doświadczeniach z rzeczywistych zastosowań, natomiast sugestie podawane na podstawie warunków eksploatacji są oparte na wszechstronnej analizie.

Uwaga: LubeSelect dla smarów SKF podaje sugestie wyboru środka smarnego w oparciu o uogólnione reguły wyboru. Nie mogą one uwzględnić wszystkich szczegółów dotyczących danej aplikacji, ponadto wybór jest dokonywany w obrębie ograniczonego zbioru smarów. Użytkownik systemu w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za dokonany wybór środka smarnego lub za radę w tej sprawie udzieloną klientowi.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo