Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zrozumieć Optymalizację Zarządzania Zasobami

Napisana przez Waynea Reeda, prezentowana przez Mela Barratta

Wstęga Mobiusa
Jest to trzyczęściowa seria prezentacji audiowizualnych. Opisuje ona opracowany w SKF proces zarządzania pracą zwany Optymalizacją Zarządzania Zasobami ("Asset Efficiency Optimization" - AEO) i omawia pewne problemy związane z wdrożeniem tego procesu. Te prezentacje audiowizualne zwierają slajdy ze ścieżką dźwiękową, mogą być jednak oglądane także z wyłączonym dźwiękiem.

Odtwórz prezentacje klikając w poniższe łącza.

Część 1

Część 1 prezentacji omawia ogólną panoramę zarządzania zasobami oraz jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przechodzi następnie do opisu opracowanego w SKF procesu zarządzania pracą zwanego Optymalizacją Wydajności Zasobów ("Asset Efficiency Optimization" - AEO) i jego miejsca w tej ogólnej panoramie. Odtwórz teraz część 1.

Część 2

Prezentacja omawia poprawny sposób realizacji Optymalizacji Wydajności Zasobów, zawiera też dyskusję sprawności w porównaniu ze skutecznością. Przechodzi następnie do omówienia sposobu przejścia od procedur konserwacji doraźnej do metod profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu. Odtwórz teraz część 2.

Część 3

Trzecia część prezentacji rozpoczyna się od rozważań na temat rodzaju oceny jaką należy uzyskać. Przechodzi następnie do rozważenia praktycznych trudności, które można napotkać próbując wdrożyć w praktyce metodę AEO. Omawiane są wybrane korzyści jakie daje zakończone powodzeniem wdrożenie metody, po czym na zakończenie przedstawiony jest przegląd najważniejszych zagadnień. Odtwórz teraz część 3.
SKF logo