Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zrozumieć Optymalizację Zarządzania Zasobami

Napisana przez Waynea Reeda, prezentowana przez Mela Barratta

Wstęga Mobiusa
Jest to trzyczęściowa seria prezentacji audiowizualnych. Opisuje ona opracowany w SKF proces zarządzania pracą zwany Optymalizacją Zarządzania Zasobami ("Asset Efficiency Optimization" - AEO) i omawia pewne problemy związane z wdrożeniem tego procesu. Te prezentacje audiowizualne zwierają slajdy ze ścieżką dźwiękową, mogą być jednak oglądane także z wyłączonym dźwiękiem.

Odtwórz prezentacje klikając w poniższe łącza.

Część 1

Część 1 prezentacji omawia ogólną panoramę zarządzania zasobami oraz jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przechodzi następnie do opisu opracowanego w SKF procesu zarządzania pracą zwanego Optymalizacją Wydajności Zasobów ("Asset Efficiency Optimization" - AEO) i jego miejsca w tej ogólnej panoramie. Odtwórz teraz część 1.

Część 2

Prezentacja omawia poprawny sposób realizacji Optymalizacji Wydajności Zasobów, zawiera też dyskusję sprawności w porównaniu ze skutecznością. Przechodzi następnie do omówienia sposobu przejścia od procedur konserwacji doraźnej do metod profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu. Odtwórz teraz część 2.

Część 3

Trzecia część prezentacji rozpoczyna się od rozważań na temat rodzaju oceny jaką należy uzyskać. Przechodzi następnie do rozważenia praktycznych trudności, które można napotkać próbując wdrożyć w praktyce metodę AEO. Omawiane są wybrane korzyści jakie daje zakończone powodzeniem wdrożenie metody, po czym na zakończenie przedstawiony jest przegląd najważniejszych zagadnień. Odtwórz teraz część 3.
SKF logo