Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Biogramy autorów sprawozdania „Power the Future”

2015 luty 04, 08:00 CEST

Rozdział pierwszy, część pierwsza

prof. Peter Dobson, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, BSc, MA (Oxon), PhD, C Phys, F Inst P, członek ACS, FRCS

Peter należy do wiodących specjalistów w dziedzinach produkcji, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Obecnie jest członkiem nadzwyczajnym Warwick Manufacturing Group (Uniwersytet w Warwick), zasiada w szeregu paneli i komitetów EPSRC oraz silnie angażuje się w działalność doradczą na rzecz przemysłu. W latach 2002-2013 kierował parkiem naukowym Begbroke Uniwersytetu Oksfordzkiego i powołał wiele spółek wydzielonych (typu spin-off). W 2013 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego w uznaniu zasług dla nauki i inżynierii. W tym samym roku odszedł z Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie od 2009 roku piastował stanowisko strategicznego doradcy ds. nanotechnologii wobec brytyjskich rad badań.


Rozdział pierwszy, część druga 

Christoffer Malm, dyrektor zespołu Connectivity Room SKF

Christoffer jest dyrektorem zespołu Connectivity Room. Odpowiada za rozwój rozwiązań mobilnych przeznaczonych dla pracowników i klientów SKF. Jako lider zespołu ds. komunikacji współpracuje z programistami aplikacji przeznaczonych na platformy iOS i Android, liderami produktu i strategami zajmującymi się technologiami mobilnymi – z myślą o usprawnianiu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji SKF. W 2006 roku ukończył Uniwersytet Technologiczny Chalmers, uzyskując tytuł magistra (MSc) w dziedzinie elektrotechniki. Pracuje w SKF od 2008 roku.

Rozdział pierwszy, część trzecia

Rob Jenkinson, dyrektor jednostki SKF ds. społecznej odpowiedzialności biznesu

Rob piastuje w SKF stanowisko dyrektora działu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Jego kariera w firmie rozpoczęła się w 1989 roku. Od tamtej pory pełnił szereg funkcji inżynierskich i kierowniczych w różnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Jest silnie zaangażowany w rozwój strategii SKF BeyondZero. Posiada tytuł magistra (MSc) w dziedzinach energetyki, technologii środowiska i ekonomii. Otrzymał również dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie inżynierii mechanicznej.


Rozdział drugi, część pierwsza


prof. Detlef Zühlke

Detlef piastuje stanowisko dyrektora działu innowacyjnych systemów fabrycznych niemieckiego narodowego centrum badań nad sztuczną inteligencją (DFKI-IFS) w Kaiserslautern. Należy do wiodących specjalistów zaangażowanych w inicjatywę Przemysł 4.0 oraz w dziedzinie inteligentnych fabryk. Ponadto jest inicjatorem i przewodniczącym rady wykonawczej SmartFactoryKL oraz kierownikiem katedry automatyzacji produkcji Politechniki Kaiserslautern.

Rozdział drugi, część druga

Filippo Zingariello, dyrektor jednostki ds. strategicznego rozwoju i technologii Grupy SKF

Filippo jest dyrektorem jednostki ds. strategicznego rozwoju i technologii Grupy SKF. Odpowiada za strategiczne programy i wytyczne, takie jak budowa i rozwój nowych globalnych centrów technicznych (Global Technical Centre) w Indiach i Chinach, a także za globalne laboratoria metalurgiczno-chemiczne SKF (Global Laboratory). Od września 2013 roku przewodzi inicjatywie Grupy SKF, której celem jest komercjalizacja rozwiązań SKF Insight i dostosowanie ich do potrzeb przemysłu. Uzyskał tytuł magistra inżyniera (MSc) na Politechnice Turyńskiej. Pracuje w SKF od 1988 roku.

Rozdział drugi, część trzecia

Ulf Sjöblom, dyrektor jednostki ds. rozwoju działalności produkcyjnej Grupy SKF

Ulf jest dyrektorem jednostki ds. rozwoju działalności produkcyjnej Grupy SKF i odpowiada za prace badawczo-rozwojowe związane z produkcją. Zdobył wyższe wykształcenie w dziedzinie metalurgii. Został zatrudniony w SKF w 1984 roku. Od tamtej pory piastował różne produkcyjne i badawczo-rozwojowe stanowiska kierownicze. Z pozycji członka rad naukowych i doradczych odpowiadał za szereg przedsięwzięć o charakterze przemysłowym, realizowanych głównie na uniwersytetach i w placówkach badawczych.

Rozdział trzeci, część pierwsza

Valentijn de Leeuw, wiceprezes ARC Advisory Group

Valentijn jest wiceprezesem ARC Advisory Group – przemysłowej organizacji zrzeszającej wiodących specjalistów zajmujących się rozwiązaniami produkcji i łańcucha dostaw. Specjalizuje się w przemianach organizacyjnych, usprawnianiu procesów biznesowych oraz zarządzaniu wartością i wiedzą. Obronił doktorat (PhD) w dziedzinie nauk technicznych na Uniwersytecie Technicznym w Delft. Ponadto ukończył na Uniwersytecie w Utrechcie studia magisterskie (MSc) na kierunku chemia.

Rozdział trzeci, część druga

Alejandro Sanz, dział rozwoju technologii Grupy SKF

Alejandro jest dyrektorem działu monitorowania technologii Grupy SKF. Odpowiada za rozpoznawanie i ocenę nowych technologii oraz możliwości biznesowych stwarzanych przez przyszłe rynki. Kierowany przez niego zespół wspiera strategiczne procesy decyzyjne związane z pozycjonowaniem technologii SKF na rynku, licencjonowaniem, sojuszami, przedsięwzięciami typu joint venture i korporacyjnymi oraz potencjalnymi przejęciami. Jest doktorem (PhD) fizyki materiałów. Został zatrudniony w SKF w 2003 roku – po dziesięciu latach pracy w branży – w celu zarządzania naukowymi i technologicznymi działaniami SKF.

Rozdział trzeci, część trzecia

David Johansson, dyrektor działu zarządzania strategią i ofertą SKF

David jest dyrektorem działu zarządzania strategią i ofertą SKF Odegrał zasadniczą rolę w przedsięwzięciach Grupy SKF z zakresu rozwoju działalności i wdrażania strategii w jednostce odpowiedzialnej za branżę morską. Obecnie koncentruje się na rozwoju strategii dla wszystkich rynków przemysłowych. W 2005 roku ukończył Uniwersytet Technologiczny Chalmers, uzyskując tytuł magistra (MSc) w dziedzinach marketingu przemysłowego i elektrotechniki; w tym samym roku rozpoczął karierę w SKF.

SKF logo