Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie SKF z pierwszego kwartału roku 2015

2015 kwiecień 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, prezes i dyrektor generalny:
„Popyt kształtował się zgodnie z naszymi prognozami. Udokumentowano wzrost sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych o 1,4%. Wzrost sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych odnotowano w każdym z trzech głównych obszarów działalności. Z geograficznego punktu widzenia największy wzrost wykazała Azja; wyniki w Europie i Ameryce Łacińskiej pozostały względnie niezmienione; w Ameryce Północnej nastąpiło pewne spowolnienie, spowodowane mniejszym ożywieniem działalności w niektórych spośród kluczowych dla nas sektorów. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były korzystne – pomimo nagromadzenia pewnego kapitału obrotowego ze względu na sezonowość.
Kładliśmy duży nacisk na realizację zapowiadanego już programu restrukturyzacji.
Z radością zauważam istotne postępy: zrealizowano już w przybliżeniu 40% planu.
W całej organizacji nadal kładzie się silny nacisk na innowacyjność. Wprowadziliśmy na rynek szereg nowatorskich rozwiązań, które pozwalają klientom zwiększać wydajność i ograniczać zużycie energii. Należy do nich między innymi nowy uogólniony model trwałości łożyska, umożliwiający miarodajne uwzględnianie faktycznych warunków eksploatacji w obliczeniach trwałości łożysk SKF montowanych w maszynach klientów.
Wybiegając myślą w przyszłość, stwierdzamy niemalejącą niepewność makroekonomiczną. Spodziewamy się względnie niezmienionego popytu na oferowane przez Grupę produkty i usługi – zarówno z kwartału na kwartał, jak i w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku.
Mam również przyjemność przywitać nowego starszego wiceprezesa i dyrektora finansowego Grupy: jest nim Christian Johansson.’’


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Sprzedaż netto, [mln SEK]19 45416 734
Zysk z działalności operacyjnej [mln SEK]1 7212 024
Marża operacyjna [%]8,812,1
Pozycje jednorazowe (koszty ze znakiem minusa, przychody z plusem)–655117
Zysk z działalności operacyjnej z pominięciem kosztów jednorazowych [mln SEK]2 3761 907
Marża operacyjna z pominięciem kosztów jednorazowych [%]12,211,4
Zysk przed opodatkowaniem [mln SEK]1 5921 787
Zysk netto [mln SEK]1 1651 275
Podstawowy zysk na akcję [SEK]2,462,72

Wśród pozycji jednorazowych zaksięgowanych w pierwszym kwartale 2015 roku znalazło się obciążenie kwotą 535 mln SEK związane z trwającym programem redukcji kosztów; pozostałe pozycje dotyczą odpisów aktywów w koszty.

31 marca 201531 grudnia 201431 marca 2014
Kapitał obrotowy netto [% sprzedaży rocznej]32,130,632,8
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) [%]12,613,98,4
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego [%]122,2126,6117,6
Stosunek zadłużenia netto do zysku przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) [%]3,23,04,2


Zmiana w sprzedaży netto z roku na rok [%]:OrganicznaStrukturalnaWalutaŁącznie
Pierwszy kwartał 2015 roku1,4014,916,3


Organiczna zmiana w sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych – z roku na rok, według regionu [%]:EuropaAmerykaPółnocnaAmeryka ŁacińskaAzjaBliski Wschód i Afryka
Pierwszy kwartał 2015 roku1,0–2,40,45,614,2

Prognoza na drugi kwartał 2015 roku

Popyt w porównaniu z drugim kwartałem 2014 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF pozostanie względnie niezmieniony w przypadku Grupy i Europy, wzrośnie w Azji oraz nieznacznie zmaleje w Ameryce Północnej i Łacińskiej. Z punktu widzenia obszaru działalności oczekuje się względnie niezmienionego popytu na rynkach przemysłowym (Industrial) i motoryzacyjnym (Automotive) oraz nieznacznego wzrostu popytu związanego z przedsięwzięciami specjalistycznymi (Specialty Business).

Popyt w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku
Oczekuje się względnie niezmienionego popytu na produkty i usługi SKF w skali Grupy, w Europie i Ameryce Północnej. Przewiduje się, że popyt wzrośnie w Azji oraz nieznacznie zmaleje w Ameryce Łacińskiej. Z punktu widzenia obszaru działalności oczekuje się względnie niezmienionego popytu na rynkach przemysłowym (Industrial) i motoryzacyjnym (Automotive) oraz nieznacznego wzrostu popytu związanego z przedsięwzięciami specjalistycznymi (Specialty Business).

Produkcja
Oczekuje się, że produkcja pozostanie względnie niezmieniona w porównaniu zarówno z pierwszym kwartałem bieżącego roku, jak i rok do roku.

Göteborg, Szwecja, 17 kwietnia 2015 roku

Aktiebolaget SKF
(publ)

Telekonferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) – o 8:00 w Wielkiej Brytanii. Numery telefonu podano poniżej.
Szwecja: +46 8 5033 6538
Wielka Brytania: +44 20 3427 1902
USA: +1 212 444 0895

Wszystkie informacje dotyczące wyników SKF za pierwszy kwartał 2015 roku zamieszczono na następującej stronie internetowej:investors.skf.com/quarterlyreporting.

AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z ustawą o rynkach papierów wartościowych (Securities Markets Act) lub ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Financial Instruments Trading Act). Informacje przesłano do publikacji około godziny 08:00 dnia 17 kwietnia 2015 roku.

Pobierz pakiet prasowy

Całość sprawozdania (PDF) (361 KB)

SKF logo