Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dlaczego higiena budowy łożysk ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żywności

 • Artykuł

  2017 styczeń 25, 14:00 CET

  Nacisk położony na kwestie higieny przy projektowaniu sprzętu może odegrać kluczową rolę w kontekście zapanowania nad bezpieczeństwem wytwarzanych produktów spożywczych. Jednakże – jak podkreśla Davide Zanghi, odpowiedzialny za biuro SKF do spraw higienicznych aspektów projektowania – zastosowanie owego spostrzeżenia w nazbyt szerokiej perspektywie, pozbawionej skoncentrowania w szczególności na higienie pojedynczych elementów systemu, potencjalnie grozi rozprzestrzenianiem się bakterii uwięzionych w łożyskach.

  Dziedzina higieny projektowej zajmuje się sposobami, w jakie problemy pokroju korozji, wycieków środka smarnego, czyszczenia i samoczynnego schnięcia mogą szkodzić bezpieczeństwu żywności – i formułuje zasady projektowania mające takim kłopotom zapobiegać. Krótko mówiąc, jest to filozofia projektowania stosowana za pośrednictwem specjalnych, szczegółowych reguł. Podobnie jak ergonomika stawia w centrum uwagi fizyczne potrzeby użytkowników produktów, higiena projektowa ściśle koncentruje się na przeciwdziałaniu skażeniom żywności.

  Zadaniem organizacji nazywanej europejską grupą na rzecz higieny inżynieryjno-projektowej (EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group), zrzeszającej między innymi producentów sprzętu, przedsiębiorstwa wytwarzające żywność oraz instytuty badawcze, jest promowanie bezpieczeństwa żywności przez podnoszenie inżynieryjnych i projektowych standardów higienicznych. W listopadzie 2016 roku odbył się w Danii jej zwoływany co dwa lata światowy kongres. Przy tej okazji firma SKF, będąca członkiem EHEDG od roku 2006, zwróciła uwagę na wieloletnie już przestrzeganie w swej działalności tych rządzących projektowaniem zasad.


  Zasady projektowania – mglisty wgląd w elementy łożyskowe

  Ogólnie rzecz biorąc, wytyczne EHEDG wskazują łożyska jako miejsca, gdzie łatwo może dochodzić do uwięzienia wody i cząstek żywności, w rezultacie stanowiące potencjalnie obszary niekontrolowanego rozwoju bakterii. Związana z tym rada nakazuje umieszczanie łożysk w znacznych odległościach od stref kontaktu z produktami spożywczymi.

  Znalazło to wyraźne odzwierciedlenie w opublikowanych niedawno wytycznych dotyczących projektowania higienicznego przenośników taśmowych dla przemysłu spożywczego, w których to EHEDG dała wyraz dwóm największym wyzwaniom wobec bezpiecznej produkcji żywności: zapobieganiu skażeniom powodowanym przez niewłaściwie skonstruowany sprzęt przetwórczy oraz poprawie bezpieczeństwa żywności niepociągającej za sobą wzrostu kosztów operacyjnych generowanych przez czyszczenie i produkcyjną higienę. Budowie systemów i układów oraz głównym elementom tego rodzaju maszyn, jakimi są taśmy, poświęca się wzmożoną uwagę; natomiast łożyska i zespoły łożyskowe wciąż mają niski priorytet z punktu widzenia ogólnej higieny projektowej.

  Tymczasem łożyskowania – nawet jeśli nie dotyczy ich bezpośredni kontakt ze strefą przepływu żywności – często znajdują się blisko produktów spożywczych, na skutek czego w procesach zmywania wodą pod wysokim ciśnieniem lub czyszczenia na sucho istnieje niebezpieczeństwo przenoszenia w powietrzu wszelkich bakterii i skażania nimi wytwarzanych wyrobów.

  Dla zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia krytyczne znaczenie ma projektowanie łożysk z uwzględnieniem reguł higienicznej ich budowy. Jedną z najważniejszych zasad konstrukcyjnej higieny jest umożliwienie skutecznego czyszczenia – i choć nietrudno to zrozumieć, w przypadku łożysk i zespołów łożyskowych osiągnięcie tego celu w praktyce nierzadko przysparza poważnych trudności. Przede wszystkim, produkty z tej kategorii należy wytwarzać z materiałów nieporowatych i odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna czy materiały kompozytowe, oraz w kształtach upraszczających czyszczenie i sprzyjających samoczynnemu spływaniu cieczy. Podstawa każdego zespołu łożyskowego powinna być pełna, pozbawiona wgłębień, w których mogłyby się rozwijać zarodki.

  Dopilnować należy zgodności wykorzystywanych środków smarnych i materiałów – elastomerów oraz tworzyw kompozytowych – z obowiązującymi rozporządzeniami oraz przepisami bezpieczeństwa żywności. W każdym przypadku trzeba zapobiec potencjalnym wyciekom środka smarnego do produktów spożywczych w toku ich produkcji.

  Najlepiej używać zespołów łożyskowych ze skutecznymi pokrywami zamykającymi – te nie dopuszczają technologicznych zanieczyszczeń i płynów czyszczących do wnęk w łożyskowaniach, a zarazem pozwalają na częste dokonywanie oględzin.

  Do istotnych kwestii należą ponadto:

  • eliminowanie styku metalowych powierzchni pomiędzy elementami układów oraz między układami a powierzchniami mocowania;
  • ograniczanie dosmarowywania do niezbędnego minimum;
  • uzyskiwanie dużej trwałości eksploatacyjnej pomimo nader wymagających procedur i harmonogramów obsługi i czyszczenia.

  Faktem jest, że higieniczne aspekty projektowania znajdują zastosowanie do maszyn wytwarzających i pakujących żywność w całościowym tychże ujęciu. Niemniej poświęcenie szczególnej uwagi jednemu z najbardziej kłopotliwych elementów sprzętu – łożyskom – tylko pomaga polepszyć efekty realizowanej strategii przeciwdziałania zagrożeniom.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31 337 6418, +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

  ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.0 MB)

SKF logo