Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie roczne SKF za rok 2017

2018 luty 01, 13:00 CET

Göteborg, 1 lutego 2018 roku:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Rok 2017, nacechowany silnym popytem na większości rynków, zakończył się dla nas mocnym finiszem. Wartość sprzedaży netto w czwartym kwartale zatrzymała się na kwocie 19,5 miliona koron szwedzkich, co stanowi organiczny wzrost o ponad 8% i niemalże dwucyfrowy na samym rynku motoryzacyjnym.

W Europie i Azji sprzedaż znacznie wzrosła, odpowiednio o 9 i 10%, a przyczyniły się do tego w ogólności wysoka intensywność działalności przemysłowej i bardzo dobra kondycja rynku motoryzacyjnego. W Ameryce Północnej wzrost sprzedaży wyniósł 5%.

Nacisk, jaki kładziemy na podnoszenie cen – zarówno dla dystrybutorów, jak i dla producentów wyposażenia oryginalnego – oraz na kontrolę ponoszonych kosztów, przynosi plon. W kwartale odnotowaliśmy skorygowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 2,1 miliarda SEK, czyli o 350 mln SEK więcej niż w ubiegłym roku. Poprawie uległa również nasza skorygowana marża operacyjna – na 10,7% (względem 9,3%).

Na rynku przemysłowym wzrost sprzedaży przełożył się na skorygowaną marżę operacyjną 12,9% (względem 11,0%). Na przestrzeni kwartału zapewniliśmy sobie udział w szeregu przedsięwzięć – to między innymi nowe, wieloletnie porozumienie ramowe z ArcelorMittal, obejmujące dostawy łożysk, zespołów łożyskowych i uszczelnień oraz świadczenie usług regeneracji na rzecz czternastu stalowni rozsianych po Europie i Afryce Północnej.

Rozwój naszej oferty zorientowanej na podnoszenie osiągów maszyn wirujących (Rotating Equipment Performance) postępuje, na co złożyło się przykładowo uruchomienie nowej generacji platformy gromadzenia danych w chmurze Enlight Center.

Oddział motoryzacyjny, którego sprzedaż też wzrosła, pozostaje skoncentrowany na rozwoju technologii i redukcji kosztów – w sezonowo słabym kwartale czwartym odnotował skorygowaną marżę operacyjną 5,9% (względem 5,2%). Odnotowujemy postępy także na polu elektryfikacji układów przeniesienia napędu. Nasze części wybrało kilku producentów samochodów – jednym z nich jest wiodący europejski producent wyposażenia oryginalnego, który zamówił u nas łożyska do swojej nowej generacji elektrycznej platformy przeniesienia napędu.

Dalsze wzmacnianie bilansu pozostaje naszym priorytetem. Wygenerowaliśmy solidne przepływy pieniężne: 1,7 mld SEK to wynik o 300 mln SEK lepszy niż w poprzednim roku. Stosunek naszego zadłużenia netto do kapitału własnego wynosi obecnie 71%, zatem nawet nie zbliża się do przyjętej granicy, którą jest poziom 80%.

W pierwszy kwartał 2018 roku wstępujemy w oczekiwaniu dalszego wzrostu we wszystkich regionach, silnego szczególnie w Azji oraz w Europie.”

Najważniejsze wskaźnikiIV kwartał
2017 roku
IV kwartał
2016 roku
20172016
Sprzedaż netto* [mln SEK]19 48118 73277 93872 588
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej** [mln SEK]2 0921 7419 0967 544
Skorygowana marża operacyjna** [%]10,79,311,710,4
Pozycje ograniczające porównywalność** [mln SEK]–75–155–504–17
Zysk z działalności operacyjnej [mln SEK]2 0171 5868 5927 527
Marża operacyjna [%]10,48,511,010,4
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem** [mln SEK]1 8591 5318 1626 756
Zysk przed opodatkowaniem [mln SEK]1 7841 3767 6586 739
Przepływy pieniężne netto po inwestycjach i przed finansowaniem [mln SEK]1 7041 4284 7537 717
Podstawowy zysk na akcję [SEK]4,121,9512,028,75

* Od dnia 1 stycznia 2017 roku skonta gotówkowe klasyfikuje się jako redukcje w sprzedaży netto. Opublikowane wcześniej dane zostały stosownie przeformułowane.
** Definicje zob. na stronie 15 sprawozdania. 


Zmiana w sprzedaży netto z roku na rok [%]organicznastrukturalnawalutowałączna
IV kwartał 2017 roku8,2–0,6–3,64,0
cały rok 20178,2–1,60,87,4


Organiczna zmiana w sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych – z roku na rok, według regionu [%]EuropaAmeryka PółnocnaAmeryka ŁacińskaAzjaBliski Wschód i Afryka
IV kwartał 2017 roku9,14,77,310,013,3
cały rok 20175,87,710,611,514,8

Proponowana dywidenda
Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu niezmienioną dywidendę w wysokości 5,50 SEK na akcję.


Prognoza na pierwszy kwartał 2018 roku

Popyt w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF będzie większy w skali Grupy, na rynku zarówno przemysłowym (Industrial), jak i motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym, oczekuje się wzrostu popytu w Europie, względnie niezmienionego popytu w Ameryce Północnej, znacznego wzrostu popytu w Azji oraz nieznacznego wzrostu popytu w Ameryce Łacińskiej.

Popyt w porównaniu z czwartym kwartałem 2017 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF będzie nieznacznie większy w skali Grupy i na rynku przemysłowym (Industrial) oraz większy na rynku motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym, oczekuje się wzrostu popytu w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej oraz spadku popytu w Azji.

Telekonferencja odbędzie się dnia 1 lutego 2018 roku o godzinie 14:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
Szwecja: +46 (0)8 5033 6574
Wielka Brytania: +44 (0)330 336 9105
Stany Zjednoczone: +1 323 994 2083

Wszystkie informacje na temat wyników SKF na koniec roku 2017 zamieszczono na stronie internetowej IR.

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku [Market Abuse Regulation]. Informacje zostały przesłane do publikacji przez wskazane wyżej osoby dnia 1 lutego 2018 roku o godzinie 13:00.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
DZIAŁ RELACJI Z MEDIAMI: Theo Kjellberg, kierownik działu relacji z mediami
Numer telefonu stacjonarnego: 46 31 337 6576. Numer telefonu komórkowego: 46 725-776576. Adres e-mail: theo.kjellberg@skf.com

DZIAŁ RELACJI Z INWESTORAMI: Patrik Stenberg, kierownik działu relacji z inwestorami
Numer telefonu stacjonarnego: 46 31-337 2104. Numer telefonu komórkowego: 46 705-472 104. Adres e-mail: patrik.stenberg@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2017 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 77 938 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 45 678. www.skf.com 

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

Pobierz pakiet prasowy

Sprawozdanie roczne SKF za rok 2017 (445 KB)

SKF logo