Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Troska o środowisko naturalne

Zrozumienie naszego wpływu na środowisko i odpowiednie działanie

Wszystko, co robimy, wywiera wpływ na środowisko naturalne - poczynając od wyboru surowców, aż po to, w jaki sposób nasi dostawcy i nasze zakłady produkcyjne użytkują i przetwarzają te surowce; poczynając od ilości i rodzaju energii wykorzystywanej do wytwarzania naszych produktów, po sposób, w jaki transportujemy je do klientów; wreszcie od energii zużywanej przez nasze wyroby podczas ich stosowania przez klientów po sposób, w jaki wyroby te są utylizowane po zakończeniu okresu ich eksploatacji.

Innymi słowy, każdy etap łańcucha wartości daje okazję do zmniejszenia niekorzystnego wpływu naszych działań na środowisko. Robiąc to nie tylko spełniamy nasz obowiązek wobec społeczeństwa i przyszłych pokoleń, lecz również zwiększamy nasze możliwości, aby zrobić więcej mniejszymi środkami, a tym samym budować zrównoważoną przewagę konkurencyjną.
Dlatego też podejście SKF do zagadnień ochrony środowiska opiera się na wdrożeniu zarządzania środowiskowym okresem eksploatacji i jego integracją z podstawowymi procesami biznesowymi.
Nasza podróż
Troska o środowisko rozpoczęła się na naszym własnym podwórku, kiedy skupiając uwagę na własnych działaniach, w 1989 roku wydaliśmy "Politykę w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy". Staliśmy się pierwszym międzynarodowym producentem łożysk, który w 1998 roku uzyskał ogólnoświatowe świadectwo zgodności z systemem zarządzania ochroną środowiska ISO 14001.

Od tego czasu stale budowaliśmy na tym fundamencie, realizując kolejne kroki w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko różnych etapów naszego cyklu produkcyjnego i całego naszego łańcucha wartości. Poszczególne etapy zrealizowane na tej drodze oraz nasze plany na przyszłość opierają się na solidnym zrozumieniu zarządzania środowiskowym cyklem eksploatacji. Jest to coś, w co inwestowaliśmy i co budowaliśmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat w trakcie licznych ocen cykli eksploatacji realizowanych w tym zakresie badań stosowanych i prac rozwojowych.

Troska o ochronę środowiska naturalnego podczas cyklu eksploatacji naszych produktów:

SKF logo