Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Logistyka i transport

Zmniejszanie śladu węglowego związanego z transportem naszych towarów i podróżami służbowymi

Transport towarów

We współpracy z naszymi przewoźnikami Służby Logistyczne SKF dążą do opracowania takich procesów i rozwiązań, które umożliwią znaczną redukcję naszego śladu węglowego.

Obejmują one optymalizację "stopnia wypełnienia" samochodów ciężarowych, co sprawi, że będą one wykorzystywały w pełni swoje możliwości, a także wykorzystywanie tam, gdzie to możliwe, transportu kolejowego. Wykorzystanie kolei może dać szczególnie znaczące efekty – zwiększenie użycia tej metody transportu pomiędzy naszą fabryką w Gothenburgu a centrum dystrybucji w Belgii spowodowało obniżenie emisji dwutlenku węgla o 230 ton w ciągu roku.

Znalezienie innych przyjaznych dla środowiska alternatywnych metod transportu naszych towarów jest przedmiotem dalszych wysiłków. Nasze uczestnictw w inicjatywie Czystej Żeglugi (Clean Shipping) i szwedzka sieć transportu i ochrony środowiska (NTM) umożliwiają nam współpracę z innymi podobnie myślącymi przedstawicielami biznesu i usprawnienie działań w zakresie zwiększenia sprawności ochrony środowiska w dziedzinie transportu.

Podróże służbowe

Podróże lotnicze są odpowiedzialne za największą część emisji CO2 w zakresie podróży służbowych, co wynika z naszej obecności w wielu rejonach geograficznych.

Podróże służbowe stanowią niezbędną część działalności wielonarodowej firmy, jaką jest SKF. Jednakże uważamy, że przy użyciu nowych technologii i wykorzystaniu różnych narzędzi do współpracy w sieci alternatywne rozwiązania mogą być łatwo dostępne dla naszych pracowników.

Konferencje sieciowe stały się już powszechną praktyką w SKF. Co więcej, w ostatnich latach zainwestowaliśmy w ponad 70 najnowocześniejszych instalacji do wideokonferencji rozmieszczonych w ponad 20 krajach. Dostępne są także szkolenia dla naszych pracowników, poszerzające ich wiedzę na temat najlepszych sposobów wykorzystania różnych narzędzi wirtualnych dla różnych potrzeb biznesowych.

Narzędzia do współpracy wirtualnej to nie tylko alternatywne rozwiązania zapewniające obniżenie emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie kosztów, wykorzystując w pełni zalety tych technologii nasi pracownicy mogą załatwiać sprawy zawodowe bez potrzeby spędzania wielu godzin w podróży.

Reducing emissions from transports

SKF Logistics Services Collaborations to reduce environmental impact from transportation

NTM
The Network for Transport Measurements is a non-profit NGO that was started in 1993 to establish a common ground of values and methods on how to calculate the environmental performance for different transport modes.  This continuous work has recently resulted to a new CEN standard (EN 16258). SKF Logistics Services uses the method and models developed by NTM for our emissions calculations. Read more here.KNEG
KNEG was founded in 2006 and is a joint initiative between fifteen national and multinational Swedish companies and agencies. By starting joint projects between members the goal is “to halve emissions from the typical Swedish long-haul transport operation by 2020 compared with 2005. “ SKF Logistics Services has been members since 2012 and aims to launch its first joint project during 2013. Read more here.

 

Clean Shipping
The Clean Shipping index takes into account the major part of environmental effects connected to shipping, such as emissions to air and water, use of chemicals etc. The index ranks vessels or shipping companies according to the most relevant issue, decided by the user.
The index supports SKF Logistics Services as a cargo owner, to find shipping companies with companies with the best performance regarding CO2 emissions.

Business travel

Air travel accounts by far the largest CO2 emissions in our business travel, resulted from the wide geographical presence we have.

Business travel is a necessary activity for a multinational company like SKF. However with new technologies and hence availability of various networking, collaboration tools, we see to it that these alternatives are easily accessible to our employees.

Web-conferencing is a common practice at SKF. Moreover we have also invested in more than 70 state-of-the-art video conferencing facilities in more than 20 countries in recent years. Courses are also available to employees to learn more about how to best utilize difference virtual tools for different business needs.

Virtual collaboration tools are not only alternatives that are carbon- and cost-saving, by taking full advantage of these technologies, our employees can carry-out their business affairs without the need to spend relentless hours in travel transit.
SKF logo