Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ład korporacyjny

shutterstock_150585362
„Istotą naszej misji jest zapewnianie klientom niezrównanej wartości w możliwie jak najoszczędniejszy sposób. Pierwszym krokiem jest zawsze skoncentrowanie się na właściwym dla klienta zastosowaniu i włożenie rzetelnej pracy w każdej części łańcucha – w celu zaoferowania najlepszych możliwych technologii i funkcjonalności, które uczynią produkty i procesy klientów jeszcze sprawniejszymi.

Technologia pozostanie czynnikiem o znaczeniu zasadniczym zarówno dla naszych produktów i usług, jak i z punktu widzenia procesów realizowanych przez nas samych. Z myślą o tym na początku 2015 roku opracowaliśmy uproszczoną strukturę organizacyjną, ograniczając liczbę funkcjonujących w obrębie personelu stanowisk z siedmiu do czterech, a także tworząc jedną jednostkę odpowiedzialną za rynek przemysłowy, do czego doprowadziło połączenie dwóch istniejących dotychczas: do spraw branż strategicznych oraz sprzedaży i usług regionalnych.

Zapoczątkowaliśmy też rewizję działalności ukierunkowanej na przemysł motoryzacyjny, której to celem jest polepszenie zyskowności i konkurencyjności tej jednostki.”

Alrik Danielson – prezes i dyrektor generalny Grupy SKF

Przydatne łącza

SKF logo