Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Etyka zawodowa

Nasza niezmiennie wiodąca pozycja dowodzi zaufania globalnego przemysłu budowy maszyn do produktów i ludzi SKF – niesłabnącego od ponad stu lat.

Zaufanie to, zbudowane oczywiście na jakości, wiedzy i niezawodności, opiera się także na uczciwości i szczerości, z jakimi nasi ludzie prowadzą działalność. To element tożsamości naszego przedsiębiorstwa, znajdujący odbicie w przyświecających nam wartościach: inspiracji, najwyższych standardach etyki oraz otwartości i pracy zespołowej.

Kodeks postępowania SKF określa nasze wymogi etyczne w zakresie odpowiedzialności wobec klientów, dystrybutorów, dostawców, pracowników, społeczności i udziałowców. 

Wyznawaną przez nas etykę zawodową można podsumować w trzech poniższych punktach.
  • Promujemy etyczną kulturę biznesu – wypełniając swoje obowiązki, kierujemy się rozwagą, szczerością i uczciwością.
  • Wszystkie nasze decyzje i działania są etycznie nienaganne; postępujemy odpowiedzialnie i profesjonalnie.
  • Popieramy wolną i sprawiedliwą konkurencję; uczciwie i z szacunkiem traktujemy zarówno swoich partnerów biznesowych, jak i konkurentów.
Stale szkolimy swoich pracowników w zakresie wymogów etyki zawodowej. Wśród przeprowadzonych w ostatnim czasie globalnych szkoleń dotyczących etyki zawodowej znalazło się wprowadzenie wymierzonej w korupcję inicjatywy ONZ „Global Compact”, a także wewnętrznie opracowany moduł poświęcony działaniom antymonopolowym.

SKF logo