Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Model biznesowy

ERC – zdjęcie

Firma SKF już w swych początkach koncentrowała się na technologicznym rozwoju, gromadzeniu doświadczenia w przemyśle i rozszerzaniu zasięgu działalności na cały świat. Zespolenie tych trzech obszarów dostarcza nam ogromnej wiedzy, stanowiącej o naszych niezrównanych możliwościach.


Aby poznać przykłady sposobów, jakimi inżynierowie SKF wykorzystują posiadane zdolności do tworzenia rozwiązań na potrzeby szczególnych zastosowań, odwiedź sekcję Słowami inżynierów.

Scalenie trzech dziedzin wiedzy

  • Technologia
    Pięć platform SKF
    SKF działa w obszarze pięciu platform technologicznych, którymi są łożyska i zespoły łożysk, uszczelnienia, mechatronika, usługi i systemy smarowania. Zespoły specjalistów dla każdej z platform SKF współpracują blisko z przedstawicielami danej branży i organizacjami sprzedażowymi. Ich celem jest dostarczenie zaawansowanych, zintegrowanych rozwiązań mogących zaspokoić potrzeby klienta, zarówno w zakresie opracowania nowych produktów, jak i poprawy wydajności produkcji, zwiększenia opłacalności lub zmniejszenia szkodliwych wpływów na środowisko naturalne.

    Przejdź do strony Prace badawczo - rozwojowe aby zapoznać się z najważniejszymi kompetencjami, które w SKF stanowią podstawę tworzenia innowacji.
  • Klienci
  • Geografia
SKF logo