Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ameryka Północna

Corocznie wiele jednostek SKF przeznacza pieniądze, podarunki i godziny pracy w ramach wolontariatu w celu udzielania pomocy lokalnym społecznościom. Darowizny finansowe i prezenty są dostarczane albo bezpośrednio takim instytucjom jak szkoły, sierocińce, domy starców i szpitale, albo są przekazywane za pośrednictwem organizacji dobroczynnych non-profit.

Wiele naszych jednostek, w szczególności z terenu USA, jest partnerami lokalnych organizacji dobroczynnych, biorąc udział w zbiórce pieniędzy lub darów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, natomiast inne jednostki organizują w SKF imprezy dla lokalnych społeczności.

AmerykaPółnocna

SKF logo