Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Europa

Wiele programów troski SKF o społeczeństwo skupia się na wspomaganiu pomyślności i rozwoju lokalnej społeczności poprzez propagowanie zajęć sportowych, edukacji, organizowanie darowizn i sponsoringu. Kraje rozwinięte, jak Szwecja, Niemcy czy Austria, nie stanowią pod tym względem wyjątków.

Wiele spośród tych krajów prowadzi więcej niż jedną inicjatywę w ramach programu opieki społecznej – jedne z nich mają na celu pomoc tym, którzy mieli mniej szczęścia w życiu, inne promują edukację, kulturę i wartości takie jak równouprawnienie. Ponadto jednostki SKF o większych możliwościach często tworzą zespoły z mniejszymi jednostkami w krajach o większych potrzebach, wzajemnie uzupełniając swoje wysiłki w celu niesienia pomocy tym, którzy są bezbronni, dyskryminowani i słabo reprezentowani w społeczeństwie.

Europa

SKF logo