Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Prawa człowieka i standardy pracy

Przestrzeganie i ochrona praw człowieka i standardów pracy

„Kodeks postępowania SKF” wyraźnie stwierdza, że nasza odpowiedzialność wobec pracowników polega na poszanowaniu pracowników i ich praw, oferowaniu bezpiecznych i dobrych warunków pracy, stwarzaniu środowiska pracy wolnego od dyskryminacji oraz stałym rozwijaniu umiejętności i kompetencji pracowników, a tym samym umożliwianiu im osobistego spełnienia i rozwoju kariery. Pogwałcenie lub nieprzestrzeganie postanowień „Kodeksu postępowania SKF” może mieć poważne konsekwencje – nawet rozwiązanie umowy o pracę w przedsiębiorstwie.

Przy 45 tysiącach zatrudnianych pracowników reprezentujących rozmaite kultury i żyjących w krajach zróżnicowanych pod względem egzekwowania przez lokalne rządy praw człowieka i prawa pracy naszym obowiązkiem jest formułowanie własnego podejścia w odniesieniu do międzynarodowych zasad i zaleceń, jasne komunikowanie przyświecających nam zasad w skali całej organizacji oraz wdrażanie środków dopilnowujących postępowania w sposób zgodny z tymi zasadami.

Jak rozwiązujemy problemy praw człowieka i standardów pracy?

  • Zasady
    Przestrzeganie i ochrona praw naszych pracowników nie jest możliwością, lecz koniecznością – przy tej deklaracji pozostajemy z pełnym przekonaniem. Nasze stanowisko, nakazujące szacunek wobec wszystkich pracowników oraz traktowanie ich w sposób sprawiedliwy i na zasadach równości bez względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, niepełnosprawność, kastę, wyznanie, orientację seksualną, członkostwo w związkach zawodowych czy poglądy polityczne, zostało wyraźnie sformułowane w Kodeksie postępowania SKF.


  • Podejście
  • Postępy

Czy wiecie, że...?

SKF logo