Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Troska o pracowników

Wizja SKF zakłada dzielenie się ze światem posiadaną przez przedsiębiorstwo wiedzą. Wyjątkową siłą naszej firmy jest zdolność do sprzęgania znajomości licznych gałęzi przemysłu ze zrozumieniem i uznaniem wobec lokalnych potrzeb – w końcu naszych klientów obsługuje łącznie 45 tysięcy pracowników z ponad trzydziestu krajów.

Fundamentem realizowanego programu troski o pracowników są nasze wartości – inspiracja, wysoki poziom etyki, otwartość, praca zespołowa – oraz przekonania. Przestrzeganie i ochrona praw pracowników jest sprawą podstawową – deklaracja ta pozostaje z naszej strony niezachwiana.

Z myślą o pilnowaniu wypełniania jej bez względu na miejsce prowadzenia prac w SKF zinstytucjonalizowano różnorodne narzędzia i procesy, takie jak audyty zgodności z postanowieniami kodeksu postępowania SKF oraz wyłożone w kodeksie postępowania działania i rady pracownicze.

Program troski o pracowników kładzie też nacisk na plany rozwoju osobistych i zawodowych umiejętności poszczególnych pracowników – przy jednoczesnym stwarzaniu motywującego środowiska pracy.

Quick facts:

Obszary zainteresowań:

SKF logo