Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kształcenie i rozwój

Katalizator inspiracji

SKF cieszy się wysokim wskaźnikiem retencji pracowników. Nietrudno spotkać u nas osoby związane z przedsiębiorstwem od dziesięcioleci – zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i w zakładowych halach. Wielu z nich postrzega firmę jako część swojej rodziny, jako że pracują albo pracowali w niej także ich dziadkowie, rodzice, rodzeństwo czy współmałżonkowie.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że oferujemy personelowi możliwości kształcenia i rozwoju osobistego. Konkretnym tego przykładem jest stosowany w SKF plan indywidualnego rozwoju (Individual Development Plan, IDP), do skorzystania z którego uprawniony jest każdy z naszych pracowników.

Po wdrożeniu IDP i ocenach wyników następuje przeprowadzane w całej firmie co 18 miesięcy badanie audytoryjne będące częścią procesu badania atmosfery w pracy (Working Climate Process, WCP).

Najnowsze osiągnięcia2014
  • W ciągu minionych 12 miesięcy ocenie pracowniczej poddano 69% (60) z 45 000 pracowników Grupy.
  • 60% (54) pracowników odpowiedziało twierdząco na pytanie o uzgodnienie z bezpośrednim przełożonym indywidualnego planu rozwoju.IDP stanowi podstawę dla zaleceń dotyczących rozwoju umiejętności i dalszego szkolenia. Przedmiotowy zakres naszych programów szkoleniowych obejmuje umiejętności zarówno zawodowe – takie jak sprzedaż i marketing czy przywództwo – jak i osobiste – w tym negocjowanie i gospodarowanie czasem.

Chęć ułatwienia pracownikom dostępu do szkoleń doprowadziła do powołania SKF College – instytucji z ośrodkami w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej. Globalne programy szkoleniowe SKF dostosowuje się do warunków lokalnych i realizuje w poszczególnych ośrodkach w miejscowym języku, co eliminuje konieczność dalekich podróży i odrywania się od pracy i rodziny. 

SKF oferuje też różnego rodzaju programy zarządzania talentami, pomyślane jako pomoc w rozwoju przyszłych liderów firmy. Więcej informacji na temat możliwości kształcenia i rozwoju w SKF znajdziesz w sekcji „Kariera” (zob. niżej).
SKF logo